Sverigeledning

Affärsledning

Magnus Uvhagen, Affärsområdeschef och VD, Recycling Sweden 
Mikael Hedström, Affärsområdeschef och VD, Treatment & Detox Sweden 

Funktionsansvar

Miranda Jensen, Miljö
Miranda Jensen, tf Kvalitet
Sofia Blomdal, Arbetsmiljö
Cecilia Zarbell, Kommunikation
Sara Westberg, HR
Rolf Pihlqvist, Inköp och Fastighet
Max Danielson, Bolagsjurist
Alexander Nordstrand, Shared Services (ekonomi, lönekontor)
Max Bashtawi, IT