Safety First är Ragn-Sells arbete med en säker arbetsplats

Safety First - innan, under och efter ett arbetsmoment

Våra arbetsplatser ska kännetecknas av en god och säker arbetsmiljö – det är allas ansvar att bidra till det. Med Ragn-Sells Safety First arbetar vi för att skapa en så säker och bra arbetsplats som möjligt.

Safety First badge

“Safety First” är vårt ledord och det står för en säker och hållbar arbetsmiljö för medarbetare och kunder. Det är ett internt arbetssätt som omfattar alla medarbetare på företaget och innebär att vi alla strävar efter att hälsa och säkerhet ska vara ett tydligt inslag i vår verksamhet.

Ragn-Sells stödjer aktivt Agenda 2030 och FN:s mål för hållbar utveckling. Vår ambition är att vara klimatpositiva 2030 och att driva på omställningen till ett samhälle baserat på cirkulära principer i en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. För att säkerställa at vi når vår ambition har vi identifierat 7 specifika mål. Mål #2 avser säkerhet på vår arbetsplats och målet är att vårt säkerhetsarbete ska vara branschledande och vi ska uppfattas som en förebild på området.

Om vi slarvar med säkerheten gör vi jobbet farligt för både oss själva och kollegorna. Vår vision är ett företag där ingen blir skadad på jobbet. Tänk alltid efter före!

Mikael Hedström, Ragn-Sells Group
sponsor Hållbarhetsmål #2 . Work Safety

rs_folder_bild_safetyfirst_01.jpg

Folder: Safety First

Hur minskar vi risken för olyckor? Hur gör jag om olyckan är framme? Här ger vi dig nödvändig information och guidning.

Ladda ner här
Gör en riskanalys innan arbetet börjar

Folder: Riskanalys och Avvikelserapport

För att säkerställa en säker arbetsplats har vi gjort en enkel checklista i miniformat att pricka av innan arbetet påbörjas.

Ladda ner här