Safety First är Ragn-Sells arbete med en säker arbetsplats

Allas ansvar – varje dag. Vi kallar det Safety First.

Våra arbetsplatser ska kännetecknas av en god och säker arbetsmiljö – det är allas ansvar att bidra till det. Med Ragn-Sells Safety First arbetar vi hela tiden för en så säker och trygg arbetsplats som möjligt.

Safety First badge

“Safety First” är vårt ledord och det står för en trygg och hållbar arbetsmiljö för medarbetare och kunder. Det är ett internt arbetssätt som omfattar alla medarbetare på företaget och innebär att vi alla strävar efter att hälsa och säkerhet ska vara ett tydligt inslag i vår verksamhet.

Ragn-Sells övriga ledord:

  • Vi gör det enkelt
  • Vi tar ansvar
  • Vi har en helhetssyn
  • Vi har framåtanda
rs_folder_bild_safetyfirst_01.jpg

Folder: Safety First

Hur minskar vi risken för olyckor? Hur gör jag om olyckan är framme? Här ger vi dig nödvändig information och guidning.

Ladda ner här
Gör en riskanalys innan arbetet börjar

Folder: Riskanalys och Avvikelserapport

För att säkerställa en säker arbetsplats har vi gjort en enkel checklista i miniformat att pricka av innan arbetet påbörjas.

Ladda ner här