some_1160x350.png

Ragn-Sells i sociala medier

Ragn-Sells finns idag representerade i de sociala mediekanalerna Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram och YouTube.

Vad som publiceras i de olika kanalerna styrs mycket efter målgrupp men gemensamt med alla kanaler är syftet att inspirera, engagera samt positionera Ragn-Sells som en ledande nyckelspelare i omställningen till en cirkulär ekonomi.