Copyright

Användarvillkor

Innehållet på denna webbplats är, om inte annat anges, Ragn-Sells egendom och får laddas ned, användas, kopieras eller distribueras endast för personligt, icke-kommersiellt bruk under förutsättning och då bara under förutsättning att all information om upphovsrätt och andra immateriella rättigheter behålls i oförändrat skick.

Varumärken och logotyper

Varumärket ”Ragn-Sells” och alla Ragn-Sells logotyper som visas på webbplatsen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Ragn-Sells och får inte utan Ragn-Sells tillstånd användas av annan för något som helst ändamål.

Information

Ragn-Sells målsättning är att informationen på denna webbplats skall så långt som möjligt vara korrekt, men tar inte på sig något ansvar för eventuella fel och brister. Informationen på webbplatsen publiceras i befintligt skick, utan några, uttryckliga eller underförstådda, garantier eller utfästelser för användbarheten för något särskilt ändamål eller frånvaro av intrång i tredje man tillkommande immateriella rättigheter.

Länkar

Alla länkar på webbplatsen visas endast i informationssyfte. Ragn-Sells har inte granskat alla de andra webbsidor som kan vara länkade till bolagets webbsida och ansvarar inte för innehållet på sådana andra tillhöriga webbsidor.