YP.jpg

"En möjlighet att få komma ut i verkligheten efter studierna"

Ragn-Sells Young Professionals är ett program som skapar förståelse och kunskap om varför avfall är en värdefull resurs. Nu är Emilia, Felix och Emma klara med programmet och vi har ställt tre frågor till dem.

11 jul 2022

Vad har varit det bästa med programmet?

Det bästa har varit den breda kunskapsbasen jag fått kring Ragn-Sells verksamhet och det nätverk jag fått förmånen att skapa.
/ Emilia

Att få en bred insyn i verksamheten och varva YP-aktiviteter med andra arbetsuppgifter. Programmet har även gett en bredd, värdefullt kontaktnät internt inom organisationen.
/ Felix

Att få möjligheten att vara ute i verksamheten för att lära mig Ragn-Sells och dessutom knyta kontakter runt om i företaget på köpet.
/ Emma

Vad har du lärt dig om Ragn-Sells som du tror andra inte vet?

Att vi håller på med mycket innovation och utveckling utöver att samla in och behandla avfall. Vi försöker finna fler cirkulära lösningar på samhällsviktiga och ändliga resurser som finns i olika typer av avfall.
/ Emilia

Att vi är så mycket mer än sopkärl och containrar. Vi har många områden och hanterar allt från muddermassor och mobil vattenrening till återvinning av farligt avfall på våra behandlingsanläggningar.
/ Felix

Att Ragn-Sells verksamhet är så mycket mer än vad som syns utifrån. Till exempel lärde jag mig snabbt att avfall som förorenade jordar och askor är en stor del av vår verksamhet, något som jag inte var medveten om tidigare.
/ Emma

Varför tycker du att andra borde söka till Young Professionals?

Det är en väldigt bra väg in i företaget där du kommer få lära dig mycket om verksamheten på kort tid och längs vägen få förmånen att skapa ett nätverk som du annars mest troligt inte hade fått.
/ Emilia

För att du får en oerhörd bredd och en kickstart och kommer in i organisationen snabbare. Det gör att du tidigt får chans att aktivt vara med och utveckla företaget redan i ett tidigt stadie.
/ Felix

För att avfallsbranschen är otroligt spännande och i ständig förändring. Ragn-Sells är dessutom ett roligt företag där du får chansen att testa på nya saker och utvecklas i din arbetsroll. Slutligen tycker jag att man ska söka Young Professionals-programmet för att det är en fantastisk möjlighet att få komma ut i verkligheten efter studierna och lära sig mer, men på ett annorlunda sätt. Programmet erbjuder en blandning av praktik, utbildningar, studiebesök och arbete i olika uppdrag och projekt.
/ Emma

Läs mer om Young professionals programmet här