young proff_1160x40.png
Trion Camilla Sundin, Hedda Kringstad och Elin Östberg deltar i Ragn-Sells nya satsning "Young Professionals".

Nyutexaminerade är Ragn-Sells framtid

I augusti började tre nyutexaminerade produktionsingenjörer på Ragn-Sells inom ramarna för satsningen ”Young Professionals”, med placering på anläggningarna Högbytorp och Heljestorp. Satsningen görs för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen inom branschen.

11 nov 2019

Young Professionals är ett 10-månaders introduktionsprogram för nyexaminerade produktionsingenjörer där de får ökad kunskap och förståelse för avfall, behandlingsmetoder, processer och affären. Under perioden har deltagarna en mentor och får möjlighet att delta i projekt i olika delar av anläggningarna. Tanken är att de ska få stöd under sin start i karriären i form av en erfaren person som kan ge dem guidning och feedback. 

- Det här är en satsning som Ragn-Sells gör för att proaktivt kunna säkra en bred kompetens för vår verksamhet. Framtidens lösningar inom hållbarhet och cirkulära flöden kommer att kräva att vi ligger i framkant när det gäller förståelse och kompetens inom hela avfallskedjan. Genom Young Professionals lägger vi grunden för detta och vår framtida tillväxt, säger Caroline Hübinette, HR-chef Treatment & Detox.

De första tre deltagarna i programmet har varit på plats sedan i augusti, två är placerade på Högbytorp i Upplands-Bro och en på Heljestorp i Vänersborg.

- Jag hade inte hela bilden av arbetet med cirkulär ekonomi klart för mig innan och här har jag blivit positivt överraskad. Det finns verkligen ett fantastiskt framtidstänk. Det är spännande att man vågar hoppas på och omsätta nyframtagen teknik, säger Camilla Sundin som är en av de tre deltagarna och placerad på Ragn-Sells behandlingsanläggning Högbytorp. 

Under introduktionsprogrammet har de nyutexaminerade produktionsingenjörerna 7 inplanerade mentorsträffar för avstämning av utvecklingen. Efter perioden övergår de till tillsvidareanställningar inom Ragn-Sells.

- Vi står inför en spännande framtid där vi ser möjlighet att genom detta program och stimulerande arbetsuppgifter ge en kunskapsbredd inom avfall som kommer att ligga till grund för en långsiktig utveckling hos oss på Ragn-Sells, säger Mikael Hedström, affärsområdeschef Treatment & Detox.