Yariv Cohen är utvecklingschef på Ragn-Sells innovationsföretag Easymining
Yariv Cohen är utvecklingschef på Ragn-Sells innovationsföretag EasyMining

Yariv utvecklar framtidens återvinning

Som forsknings- och utvecklingschef på EasyMining, Ragn-Sells innovationsföretag, har Yariv Cohen varit med och tagit fram flera patententerade processer för återvinning. ”Det är superspännande att vara en del av en framtidsbransch där vi kan utvinna kommersiella och rena produkter ur avfall”, säger Yariv.

10 maj 2019

Yariv Cohen har doktorerat inom fosforutvinning ur aska och gruvavfall vid SLU i Uppsala och har arbetat med kemiteknik i över 20 år. Han är en av grundarna till innovationsföretaget EasyMining som startade 2007 och som 2014 köptes upp av Ragn-Sells.

– I nuläget är jag forsknings- och utvecklingschef på EasyMining, som har sitt huvudkontor i Uppsala. Vi arbetar med flera projekt där vi utvecklar nya processer och patent.

I Yarivs forskningsteam arbetar tio personer och till EasyMining hör också en ingenjörsstyrka om fem personer.

– Ingenjörerna ritar processerna och vi utvecklar dem och genomför pilottester i vårt lab. Vi utvecklar tekniker som vi sedan kan sälja och som kan skalas upp. Det är spännande se hur idéer blir innovationer och när vi går från labskala till storskala och verklighet.

Del av en framtidsbransch

Under åren har Yariv varit med och utvecklat flera numer patenterade processer. Ett av dem är Ash2Salt, där man utvinner kommersiella salter ur flygaska. Ett annat är Ash2Phos där man utvinner fosfor. EasyMining jobbar nära flera samarbetspartners. En av dem är statliga gruvbolaget LKAB där man med EasyMinings KMAP-teknik kan utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur gruvavfallet.

Yariv och EasyMining tillhör Ragn-Sells affärsområde New Value Chains som arbetar innovativt för att hitta och utvinna kommersiella produkter ur avfall.

– Det är superspännande att vara en del av en framtidsbransch där vi kan utvinna kommersiella och rena produkter ur avfall. Det känns som en viktig uppgift i en cirkulär ekonomi. Att det man arbetar med gör skillnad och bidrar till en bättre värld är väldigt tillfredställande, säger Yariv.