Vi utmanar synen på avfall i ny kampanj

Vi utmanar synen på avfall i ny kampanj

Ragn-Sells har lanserat varumärkeskampanjen "What a Waste!" i syfte att utmana synen på avfall och driva på omställningen mot ett cirkulärt samhälle.

24 okt 2023

I en värld där outnyttjade resurser i avfallet går förlorade, vill Ragn-Sells med kampanjen "What a Waste!" inspirera till en ny förståelse av avfall och uppmuntra övergången till en cirkulär ekonomi.

Cecilia Zarbell, kommunikations- och varumärkeschef på Ragn-Sells, understryker vikten av att omvärdera vår syn på avfall:

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle, måste vi nyttja de råvaror vi redan har, om och om igen. Men detta kräver en helt ny syn på avfall. Med kampanjen 'What a Waste!' vill vi inspirera fler att omfamna ett cirkulärt tänkesätt.

När produkter är förbrukade blir de avfall och innehåller ofta värdefulla råvaror som kan återanvändas. Samtidigt pekar FN på att hälften av världens klimatutsläpp och 90 procent av hoten mot biologisk mångfald beror på den ständiga jakten på nya råvaror i stället för att utnyttja redan befintliga.

- "What a Waste! Vårt avfall är en skattkista fylld av värdefulla råvaror som kan återvinnas. Men för att dra nytta av dessa måste vi ompröva vår syn på avfall som en hållbar råvarukälla. Idag är det billigare att utvinna nya råvaror än att använda de som redan finns, och detta måste förändras, säger Cecilia Zarbell.