Ragn-Sells har bevakat COP23, den 23e i ordningen av FN´s klimatförhandlingar.
Ragn-Sells har bevakat COP23, den 23e i ordningen av FN´s klimatförhandlingar.

Summering av COP23

Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans vill att politikerna ska sluta fokusera på en fråga och istället börja driva frågorna ur ett systemperspektiv.

20 nov 2017

Det har nu gått två dagar sedan klimatförhandlingarna i Bonn (COP23) avslutades och om jag ska vara ärlig vet jag fortfarande inte vad som i realiteten åstadkommits.

Media slutade skriva om klimatförhandlingarna redan andra veckan och under helgen som gick låg fokus på EU-toppmötet i Göteborg. Det paradoxala är alltså att det (enda?) som framkommit av dignitet på COP23 är att CO2-utsläppen ökar och att världen i och med det kommer att bli än varmare än beräknat. Trots det handlar samtalen mellan politikerna om det som trendar mest just nu, de sociala frågorna och specifikt #metoo. Är inte det viktigt då? Jo det är viktiga frågor och visar hur komplex världen är, de 17 globala målen är alla viktiga så när beslut fattas så går det inte att vara enögd.

Cop23 17 mål

Jag önskar att politikerna någon gång skulle kunna undvika att ha fokus bara på en fråga utan istället någon gång driva frågorna ur ett systemperspektiv. De stora pensionsfonderna mappar idag alla sina placeringar mot de 17 globala målen. Detta för att om ett mål inte uppfylls eller är hotat ökar riskerna, vilket leder till ökade krav på avkastning och mindre sannolikhet att dessa får önskade investeringsmedel. Det är kanske här den verkliga förändringen kommer att ske? Finns då dessa förvaltare med i klimatsamtalen i Bonn? Svaret är nej, lika lite som att näringslivet har fått sitta med runt bordet i förhandlingarna. Vår koncernchef Lars Lindén kunde dock via ICC WBO skicka ett tydligt budskap till förhandlingen med underrubriken ”Climate change is everyone´s business”.

Ragn-Sells summerar COP23

När jag natten till lördag lyssnade på slutsessionen från COP23, som för övrigt med envishet trummade ut att det var en succé, insåg jag snabbt att det enda konkreta resultatet var att fler förhandlingar kommer bli tvungna att hållas inför kommande COP24 i Polen. Min oro är att då MÅSTE världen bli överens HUR Parisavtalet ska kunna implementeras.

Vi på Ragn-Sells kommer att fortsätta fokusera på att bidra genom att ta fram konkreta lösningar där en ökad handel med avfall som dessutom säkrar avgiftningsdimensionen, och inte puttar skulder till kommande generationer att hantera, är ett sådant exempel. Det skulle ge direkt minskade CO2-utsläpp om det var möjligt. Här skulle alltså politiken direkt kunna bidra genom att sätta in rätt styrmedel. I realiteten så är det tyvärr mest prat som politikerna ägnar sig åt medan jorden blir allt varmare.

Pär Larshans, Hållbarhetschef