Reinhard Wagner, säljare, och Niklas Carlsson, sektionschef, på Ragn-Sells i Östergötland.
Reinhard Wagner, säljare, och Niklas Carlsson, sektionschef, på Ragn-Sells i Östergötland.

Flexibla avfallslösningar på bygget av Vallastaden

När nya bostadsområdet Vallastaden i Linköping växte fram i rekordfart ställdes det höga krav på enkla och rättvisa avfallslösningar för de 40-tal entreprenörer som deltog i byggandet. Ragn-Sells presenterade en smidig lösning där avfallet vägdes på en lastmaskin och respektive entreprenör fick ta ansvar för sin del – vilket underlättade byggprocessen.

22 dec 2017

Idén till de flexibla avfallslösningar som togs fram för bygget av Vallastaden i Linköping fick Reinhard Wagner, säljare på Ragn-Sells i Östergötland, från ett tidigare byggprojekt där Ragn-Sells hanterade avfallsflödena: till- och ombyggnaden av Universitetssjukhuset i Linköping.

–  Det handlade om problemlösning när vi tittade på lösningar för Universitetssjukhuset. Vi behövde kunna debitera respektive entreprenör, som var inblandade i bygget, så att var och en fick stå för de egna avfallskostnaderna, säger Reinhard.

När Vallastaden skulle byggas i rekordfart; 1000 bostäder under drygt ett års tid, fick Ragn-Sells i uppdrag av logistikentreprenören Sweroc att ta fram en liknande lösning för de 40-talet aktörer som på kort tid byggde ett 1000-tal bostäder i den nya stadsdelen i Linköping.

–  Även här behövde vi hitta en lösning där avfallet kunde redovisas per entreprenör. I det här fallet presenterade vi en lösning som gick ut på att vi monterade en våg på en av de två lastmaskiner som användes på området. Den hämtade sedan avfallet hos respektive entreprenör där det vägdes och registrerades utifrån material och behållartyp med hjälp av en display. När allt var inknappat registrerades det trådlöst i vårt digitala system. 

Ragn-Sells hittar avfallslösningar till Vallastaden Visionsbild Vallastaden

Det var ett annat företag som skötte själva bygglogistiken, medan Ragn-Sells levererade den kreativa löningen för att hålla reda på respektive entreprenörs avfall.

–  För att kunna debitera det här tog vi fram ett kilopris där våg, behållare, transport, behandlingskostnad och alla hyror ingick. Vi utgick frånbehandlingskostnaden och sen tillkom ett påslag för systemkostnad. Det här är ett enkelt och rättvist sätt att debitera.

Avfallslogistiken för byggandet av Vallastaden innefattade också transport av avfallet från byggarbetsplatsen.

–  Efter att lastmaskinen hämtat avfallet hos respektive entreprenör tömdes det i våra lastväxlarcontainrar som stod uppställda vid logistikcentret som upprättats på byggplatsen.

Det enkla och rättvisa avfallshanteringssystem som togs fram för Vallastaden kommer Ragn-Sells att fortsätta använda.

–  Det är en väldigt bra lösning som gör det enkelt för våra kunder, säger Reinhard Wagner.