Ragn-Sells och Skandia Fastigheter har förändrat och förbättrat avfallshanteringen på Väla centrum, utanför Helsingborg.

Ragn-Sells och Skandia ökar återvinningen på Väla Centrum

Ragn-Sells har ansvarat för avfallet på Väla Centrum i fem år. Tack vare ett nytt insamlingssystem har servicen förbättrats för hyresgästerna och det brännbara avfallet minskat för varje månad.

11 nov 2021

När Ragn-Sells tog över avfallshanteringen på Väla centrum, utanför Helsingborg, hanterade butikerna själva sitt avfall. Butikspersonalen lämnade avfallet i någon av centrumets miljörum och Ragn-Sells såg till att sorteringen inne i miljörummen gick till på rätt sätt.

Centrumets ägare, Skandia fastigheter, ville minska på det brännbara avfallet och öka materialåtervinningen. Uppdraget att tänka nytt kring avfallet gick till Ragn-Sells, med förman Christer Jönsson i spetsen.

– Vi bestämde oss för att göra om rutinerna helt. Istället för att butikspersonalen skulle lämna avfallet anställde vi egen personal som hämtade avfallet direkt från butikerna, säger Christer Jönsson som varit engagerad i flera liknande affärsutvecklingsprojekt i Malmö och ansvarar för projektet tillsammans med Oliver Konovalov, Teknisk förvaltare på Skandia Fastigheter.


Förenklar för hyresgästerna och minskar det brännbara avfallet

Nyligen anställde Ragn-Sells en tredje person och de planerar att öka bemanningen till sju dagar i veckan. Personalen ansvarar för att samla in allt avfall till ett av de miljörum som finns kvar på Väla Centrum där det sorteras och vägs.

– Ibland kan vi göra upp till fem hämtningar per dag hos en kund men det varierar stort. Eftersom det bara är Ragn-Sells personal som får hämta och lämna avfallet blir det mindre spring i centrumet och kontrollen blir bättre, förklarar Christer Jönsson.

Förutom den viktiga miljöinsatsen med att sortera mer av avfallet kunde Skandia frigöra ytor i och med att miljörummen blev överflödiga.

– Dessutom har vi byggt om fyra miljörum till andra verksamheter och fått nya intäkter. Vi har bland annat byggt en bilbesiktning, en biltvätt och en paddelanläggning, säger Oliver Konovalov på Skandia Fastigheter.

 

Det nya systemet på Väla Centrum är ett exempel på hur Ragn-Sells försöker hjälpa sina kunder att tänka nytt och att omvandla mer av avfallet till nya resurser. Förutom det nya systemet har även statistikredovisningen förbättrats så att fastighetsägaren får bättre koll på avfallet över tid. För hyresgästerna betyder förändringen att de nu får tillgång till sin egen årsstatistik som de kan redovisa i sina hållbarhetsrapporter.

– Våra hyresgäster har börjat efterfråga statistik för sitt avfall så det är en jätteviktig tjänst som vi numer kan erbjuda, säger Oliver Konovalov.

Den viktigaste effekten av förändringen är att det brännbara avfallet har minskat, till följd av bättre sortering. Mer material återvinns och mindre bränns upp helt enkelt. För två år sedan samlade man in 10 procent mer brännbart än till exempel wellpapp som går att återvinna. Under samma period 2021 hade siffrorna helt vänt. Idag är insamlingen av wellpapp 26 procent högre än det brännbara avfallet.

– Det är naturligtvis en mycket positiv utveckling. Ett viktigt mål är att minska det brännbara avfallet och vi har tydligt sett hur det minskar månad för månad, säger Oliver Konovalov.


Nyckeln är kreativitet och goda samarbeten

Christer Jönsson pekar på att man inte får stanna här utan hela tiden komma på nya idéer och metoder för att optimera sorteringen.

– Vi har bland annat kontaktat ett par entreprenörer som hjälper oss att ta fram specialkoncept och nya kreativa lösningar, förklarar han.

Även samarbetet mellan Ragn-Sells och fastighetsägaren utvecklas kontinuerligt. Fokus ligger på att skapa en kvalitativ helhetsservice i centrumet.

– Vi har ett stående samarbete med Ragn-Sells som fungerar jättebra där vi hela tiden diskuterar alla frågor och hur vi kan göra saker ännu bättre, säger Oliver Konovalov.

– Nästa steg är att hitta smarta sorteringslösningar för restaurangerna. I ett testprojekt har vi minskat det brännbara avfallet med 40-50% genom att sortera matavfallet separat, fortsätter Christer Jönsson.

Enligt Oliver Konovalov har butikerna i Väla centrumet tagit till sig de nya rutinerna och är mycket nöjda.

– Vi får höra att det är det ”bästa som hänt” och det känns givetvis fantastiskt, säger Oliver Konovalov.

– För oss har det varit viktigt att få hyresgästerna att ändra sitt beteende och börja tänka annorlunda kring avfall, fyller Christer Jönsson i. Att få dem att förstå värdet i att separera avfall, även om det ibland är svårt, eftersom det i slutändan både sparar kostnader och är bättre för miljön.

 

rs_cblock_lightbulb1.png
  • Det nya insamlingssystemet introducerades i oktober 2020
  • 3 heltidsanställda från Ragn-Sells sköter centrumets avfallsinsamling 
  • Ett 60-tal kärl (660 liter) rullar ute i centrumet varje dag
  • Det görs cirka 1-2 tömningar/dag och butik
  • 200 butiker finns i Väla centrum