David Jansson, platschef för Ragn-Sells vid Urban Escape
David Jansson, platschef för Ragn-Sells vid Urban Escape

Ragn-Sells viktig i bygget av Urban Escape

De stora volymer avfall som det nya citykvarteret Urban Escape i Stockholm genererar är ett av Ragn-Sells största uppdrag genom tiderna. Förutom den stora mängden avfall och många olika kunder ställer uppdraget stora krav på logistik och internt samarbete.

17 apr 2018

Den omfattande ombyggnationen av området kring Gallerian i centrala Stockholm, som blir det nya citykvarteret Urban Escape, har pågått sedan slutet av 2014 och planeras vara färdig under 2019. Ragn-Sells är ansvarig för det avfall som bygget genererar, vilket hittills är cirka 48 000 ton.

– Vi kom hit i slutet av 2014 när rivningsarbetet påbörjades. Under en period var vi 29 man från Ragn-Sells på plats och körde 80 transporter om dagen, 22 timmar om dygnet. I nuläget är vi nio man stationerade här, allt från miljöarbetare till administratörer, säger David Jansson, platschef för Ragn-Sells vid Urban Escape.

Begränsade ytor
Initialt hanterade Ragn-Sells stora volymer rivningsmassa när man i princip rev ett helt kvarter. Under byggets gång har man också både tagit bort och lagt till våningsplan i det nya kvarteret, som förutom Gallerian även rymmer hotell, kontorslokaler och bostäder.

– Vi hanterar allt från de tyngsta rivningsmassorna till wellpapp och hela segmentet där emellan. Eftersom bygget förändras hela tiden är den stora utmaningen att hela tiden hitta nya lösningar, framförallt när det gäller ytor. Det är väldigt begränsade ytor både utanför och inuti fastigheterna, vilket kräver en enorm logistik.

För Ragn-Sells del har det stora antalet kunder på samma bygge krävt speciallösningar.

– Som mest har vi haft 15 olika kunder, från rivningsföretag till inredare. Det stora problemet är att hålla isär kunderna i transporterna, vilket vi har hittat bra lösningar för, säger Dennis Rudbo, sektionschef vid Ragn-Sells.

Internt samarbete viktigt
De flesta avfallstransporterna från Urban Escape sker nattetid, för att minska godstransporterna dagtid. 

– Under arbetets gång har det varit viktigt och ett krav att bygget inte ska märkas så mycket, eftersom det ligger mitt i centrala Stockholm. Vi får till exempel inte gå i arbetskläder i Gallerian eller vara i vägen för folk som ska parkera. Därför är garaget en viktig plats för oss, säger Dennis Rudbo.

Förutom ett bra samarbete med flera olika kunder så har Urban Escape-bygget krävt ett nära samarbete internt inom Ragn-Sells.

– Urban Escape har krävt mycket av grundorganisationen och jag upplever att det verkligen fört samman olika delar av företaget genom förståelse för varandra och ett bra samarbete internt, säger Dennis Rudbo.

Läs mer om logistiksamarbetet med Servistik: