Treatmentochdetox_1160x480.png

Avgiftning av samhället och att skapa framtida resurser

Att hantera de giftiga ämnen som inte ska återinföras i samhället igen, i det cirkulära flödet, är en central fråga för Ragn-Sells. Med säkerhet och innovation som ledord arbetar vi både med säker förvaring i form av deponier och med nya lösningar och behandlingsmetoder som gör att de farliga ämnena kan minimeras och till och med bli framtida resurser.

12 jun 2018

Parallellt med arbetet mot ett cirkulärt flöde pågår Ragn-Sells viktiga arbete med på bästa sätt hantera och hitta lösningar för material som bör tas bort från kretsloppet.

- Hur bra vi än är på att sortera och återvinna så kommer det alltid bli något kvar som är farligt och som vi inte vill ha in i det cirkulära flödet. Och nån måste hantera det på ett säkert sätt. Den här rollen kommer alltid att finnas kvar, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef vid Ragn-Sells.

Med fokus på en giftfri miljö och med hjälp av nya kunskaper och innovativa lösningar arbetar Ragn-Sells med att säkra vissa material som inte ska återinföras i cirkulationen.

- Med tiden har vi lärt oss att vi inte kan skicka problem vidare till kommande generationer. Därför är vårt jobb på behandling och avgiftning är att hitta lösningar för material som inte är rena nog att gå tillbaka in i det cirkulära flödet. Våra unika tillgångar är stora behandlingsanläggningar, miljötillstånd, kompetens och erfarenhet som tillåter oss att hantera både stora volymer och en stor variation av material och behandlingsmetoder, säger Mikael Hedström, chef för behandling och avgiftning.

Materialbanker för framtiden
Högbytorp, utanför Stockholm, är Ragn-Sellskoncernens största behandlingsanläggning.

- För att få lite känsla för storleken så har vi de senaste åren tagit emot i snitt 1,4 miljoner ton per år och har ungefär 400 till 450 invägningar per dag. Vi jobbar med deponier som antingen är en slutförvaring eller en tillfällig förvaring för såna material som vi inte kan behandla i dag men som kommer att ha värden framöver när tekniken finns och de kan då återanvändas i samhället, säger Anders Gustafson, anläggningschef.

På en verksamhetsyta på 150 hektar ryms flera olika behandlingsanläggningar, säkra deponier och deponier i form av materialbanker för framtiden.

- Förr i tiden deponerade man soporna direkt i backen. Nu förbränner vi soporna och skapar energi och värme av det i form av kraft. Vi deponerar restprodukterna av det vilket är aska. Vi förbehandlar askorna i vår betongstation där vi blandar olika askor efter recept framtagna av vårt labb. De har olika mål, vissa ska binda fast olika ämnen i askorna och andra ska ge dem en viss struktur som klarar av att deponeras, säger Juan Cueto, platschef farligt avfall Högbytorp

Innovativa behandlingsmetoder
Fredrik Kronfeld Stohm är en av kemisterna i laboratoriet som arbetar med att ta fram säkra metoder för deponering av farliga ämnen.

- Det vi gör här är att komma på olika lösningar på hur vi kan binda olika skadliga ämnen för att kunna deponera materialet som då kan ligga på deponi i väntan på att vi kommer på andra lösningar på hur vi kan få ur ämnen ur det här materialet i framtiden.

Vid Ragn-Sells behandlingsanläggningar arbetar man innovativt med att hela tiden hitta nya, cirkulära lösningar med målet att så lite som möjligt ska deponeras. På Högbytorp är ett sådant exempel en ny teknik där flygaska tvättas så att den blir mindre farlig och till och med kan förvaras på deponi för icke farligt avfall. En restprodukt från den nya behandlingen är olika former av kommersiella salter som kan återinföras i samhället. Dessutom blir vattnet i processen så rent att det kan släppas ut i dikena på anläggningen.  

- Idag hanterar vi flygaska genom att vi stabiliserar den och lägger på deponi på ett väldigt säkert sätt. I framtiden vill vi skapa så många produkter som möjligt ur den här flygaskan och vi ser den som en källa, en tillgång. Om vi lyckas utföra det så har vi cirkulär ekonomi på riktigt, säger Mikael Hedström.

Deponier blir resurser
Ytterligare ett exempel på säker förvaring återfinns i Ragn-Sells behandlingsanläggning Stendafjellet i Norge.

- Här arbetar vi med stenutvinning och produktion av kross, grus och singel. I tunnlarna vi gräver ur lagrar vi avfall, säger Arvid Merkell, stenkrossare.

I Stendafjellers 200 meter långa tunnel utvinns cirka 400 000 ton sten per år - samtidigt som cirka 210 000 ton avfall läggs in.

- Allt vatten som kommer in på deponin leds ut och analyseras kontinuerligt. Det är så rent att det faktiskt klassas som dricksvatten, säger Karsten Gunderssen, platschef.

På Ragn-Sellskoncernens behandlingsanläggningar pågår dagligen arbetet med att avgifta samhället och genom behandling ta hand om det farliga avfallet på ett säkert sätt, för stunden och för framtiden. Stort fokus ligger på att hitta nya lösningar för material som i framtiden kan bli en resurs.

- Tänk om våra barnbarn kan använda material från våra deponier istället för nya resurser? Då skulle miljöskydd och bra affärer verkligen gå hand i hand, säger Mikael Hedström.