Jonathan Banister, Sofie Östrem och Alexander Nikonoff är alla tre nyutexaminerade och har sedan i augusti en tillsvidareanställning som produktionsingenjörer på Ragn-Sells.
Jonathan Banister, Sofie Östrem och Alexander Nikonoff är alla tre nyutexaminerade och har sedan i augusti en tillsvidareanställning som produktionsingenjörer på Ragn-Sells.

Tre nya ingenjörer till lyckat karriärprogram

För andra året i rad anställer nu miljöföretaget Ragn-Sells tre nyutexaminerade produktionsingenjörer inom ramarna för satsningen ”Young Professionals”. Satsningen görs för att kompetenssäkra framtiden i linje med företagets övergripande strategi. Efter att den första kullen Young Professionals blev klara strax innan sommaren är de nya redan på plats ute i verksamheten.

16 nov 2020

Alexander Nikonoff, Sofie Östrem och Jonathan Banister är alla tre nyutexaminerade och har sedan i augusti en tillsvidareanställning som produktionsingenjörer på Ragn-Sells. Till skillnad från en traditionell nyanställning ingår de i den 10 månader långa introduktionen inom ramarna för satsningen Young Professionals. De kommer att få både praktisk och teoretisk hjälp i början av deras yrkesmässiga karriär.

- Att få schemalagd praktik ute i verksamheten, tillgång till en mentor och en rad olika utbildningar ger mig en unik chans att lära känna verksamheten på riktigt. Jag kommer lära mig hur det fungerar ”ute på fältet” vilket ger mig ovärderliga kunskaper i framtida projekt, säger Alexander Nikonoff, som i våras blev klar med sin civilingenjörsexamen i Kemisk biologi vid Linköpings Universitet.

Unik möjlighet för nyanställda

I år är Young Professionals anställda vid två av Ragn-Sells anläggningar; Högbytorp utanför Stockholm samt Häradsudden strax utanför Norrköping. Högbytorp tar emot sin andra Young Professionals medan det på Häradsudden är första gången.

- Young Professionals är verkligen en unik möjlighet, inte bara för den nyutexaminerade, utan även för vår verksamhet. Vi får möjlighet att visa hur man praktiskt överför det teoretiska till verklighet och de utmanar även oss som varit inom bolaget ett tag med nya tankar, synsätt och möjliga lösningar, säger Erik Gustafsson, anläggningsansvarig vid Ragn-Sells anläggning Häradsudden.

Ändrade spelregler kräver nya tankesätt

I en cirkulär ekonomi finns det inte plats för den typ av verksamhet som Ragn-Sells idag bedriver – en avfallshantering baserad på linjära styrmedel. Det är därför företaget nu sedan ett antal år tillbaka jobbar mot en ny strategi – helt baserad på att vi når ett cirkulärt samhälle. Utifrån den nya strategin har det även identifierat en rad utmaningar, en av dem är hur man kompetenssäkrar för den framtida avfallshanteringen.

- Vi behöver vara proaktiva och säkerställa att vi ligger i framkant när det gäller förståelse och kompetens vad gäller avfallshantering, både nu och i framtiden. Genom Young Professionals lägger vi grunden för att klara de framtida lösningarna inom hållbarhet och de cirkulära flödena och på så sätt säkrar vi vår framtida tillväxt, säger Caroline Hübenette, HR-chef för affärsområdet Treatment & Detox inom Ragn-Sells.

Mycket mer än vara praktik

Varje deltagare har blivit tilldelade en mentor inom företaget som de kommer att träffa regelbundet under sin första tid på Ragn-Sells, en person att nå ut till, som kan verksamheten men inte är ens närmsta chef. Parallellt med programmets gedigna utbildningspaket deltar de i aktuella projekt i och runt den aktuella verksamheten.

- Jag har redan fått vara med och leda ett projekt här på anläggningen där vi bytt drivmedel för våra fordon till fossilfri HVO diesel och jag har fått gå en utbildning för att bli gasföreståndare för vår deponigasanläggning. Det har varit väldigt lärorikt och intressant eftersom jag redan under mina studier valde att fokusera lite extra på just gas, säger Alexander Nikonoff.

Efter programmets slut, i juni 2021, kommer Young Professionals att arbeta vidare på heltid i sina roller som Produktionsingenjörer inom Ragn-Sells.