Foto: Västlänken, Illustration: Metro Arkitekter
Foto: Västlänken, Illustration: Metro Arkitekter

Ragn-Sells viktig kugge i arbetet med Västsvenska paketet

Marieholm, Ragn-Sells anläggning i Göteborg, är en viktig hub för de stora volymer förorenade schaktmassor som Västsvenska paketet genererar. Man har maxat och optimerat anläggningen för de stora volymerna som kommer in varje dag.

21 sep 2021

Västsvenska paketet är en finansieringslösning för infrastruktur som bidrar till att Västsverige kan växa och utvecklas. Det innehåller transportslagsövergripande åtgärder under närmare 20 år och är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad, Göteborgsregionen, Västtrafik och Trafikverket, som också är huvudman för paketet.    

Det omfattande arbetet genererar stora mängder överskottsmassor, framförallt de större delprojekten som Västlänken och Olskroken planskildhet. Här har Trafikverket upphandlat olika entreprenörer att hantera massorna och tillhandahåller mottagningsplatser för de stora mängder schaktmassor som Västsvenska paketet genererar.

En av de entreprenörer som tar emot störst volym är Ragn-Sells. Det är företagets anläggning Marieholm i Göteborg som tar emot den största andelen, men även anläggningarna Skepplanda och Heljestorp tar emot schaktmassor.

Ragn-Sells anläggning Marieholm tar emot stora mängder schaktmassor

— Schaktmassorna från projekt Västlänken och Olskroken planskildhet står för cirka 85 procent av vår verksamhet på Marieholm. Vi har maxat och optimerat anläggningen för att kunna hantera uppdraget, säger Inge Andersson, anläggningschef.

Marieholm fungerar som en omlastningsstation för schaktmassorna. 

— Vi får in materialet till vår mottagningshall där vi lastar om det till någon av våra anläggningar. Det mesta går till vår behandlingsanläggning Heljestorp men vi tittar också på andra avsättningar eftersom det är så stora volymer.

Under perioder har Marieholm hanterat schaktmassor dygnet runt och som mest har man kört in ca 3300 ton.

— Det här är ett väldigt stort projekt för oss och det är också väldigt kul att få vara med. Det gäller att hela tiden hitta nya lösningar, säger Inge Andersson.

Sedan produktionsstarten 2018 har Västsvenska paketet genererat över 650 000 ton schaktmassor av olika föroreningsgrad. Det kvarstår också mycket schaktarbeten innan arbetet ska vara klart 2026.