Tommy Mattsson är förman på Ragn-Sells och en av dom som utvecklat Ragn-Sells kundanpassade tjänst för fastigheter och köpcentrum.
Tommy Mattsson är förman på Ragn-Sells och en av de som utvecklat Ragn-Sells kundanpassade tjänst för fastigheter och köpcentrum.

Från 1 till 40 fastigheter på 15 år

Ragn-Sells har hjälpt fastigheter och köpcentrum med avfallshantering i många år. En av de som jobbat längst med detta är Tommy spå Ragn-Sells City Services i Göteborg. Här berättar han om hur tjänsten har utvecklats de senaste åren och om den nya hubben på Göteborgs centralstation.

17 dec 2021

I  sin roll som ett av Sveriges främsta miljöföretag bidrar Ragn-Sells till att öka mängden återvunnet och återföra det återvunna materialet till samhället igen. En viktig del i arbetet handlar också om att skapa bättre förutsättningar och förenkla återvinningen för andra. Under senare år har företaget utvecklat tjänsten City Services som erbjuder speciallösningar för fastigheter och köpcentrum. Tommy Mattsson har jobbat på Ragn-Sells i 15 år och varit en del av detta arbete.

Utvecklingen har gått snabbt framåt, fler företag efterfrågar helhetslösningar för sitt avfall, och idag sköter man även logistik och godshantering.

–  Det är väldigt utvecklande att få vara med på den här resan som vi har gjort, och kommer att göra framöver. När jag började för 15 år sedan hade vi en fastighet som vi tog hand om. Idag hjälper vi 40 fastigheter i Göteborgsområdet, och många fler fastigheter är på ingång, säger Tommy Mattsson. 

Nya hubben på centralen

I mars 2020 var Tommy med och invigde den nya hubben på Göteborgs centralstation. Den inkluderar logistik, godshantering, avfallshantering och rådgivning. Allt under samma tak.

Tack vare ett nytt avfallssystem har sorteringsgraden ökat markant. I de nya miljörummen finns flera komprimatorer som tar hand om wellpapp, brännbart och organiskt avfall. Övrigt avfall vägs och sorteras in i ett tjugotal olika avfallsfraktioner.

– Tidigare var sorteringsgraden mycket sämre och det var svårt att få fram statistik på hyresgästnivå. Men med krav från fastighetsägaren, tillgång till bättre statistik och hjälp från oss, så har de fått incitament att sortera bättre. När vi dessutom förklarar att det blir billigare, och bättre för miljön att sortera korrekt, så brukar de flesta vakna, säger Tommy med ett leende.

Hyresgästerna på centralstationen kan välja om de vill att Ragn-Sells ska ta hand om allt avfall, eller själva hämta och lämna avfallet/godset ute i hubben.

– Vi anpassar oss efter våra kunders förutsättningar och behov. Ibland när de till exempel har kort om folk kan de beställa en hämtning av oss just den dagen. För hyresgästerna är valmöjligheten mycket viktig, understryker Tommy Mattsson.

MicrosoftTeams-image.jpg "Eftersom Göteborgs centralstation är en trafikintensiv och komplex miljö krävs speciell utbildning för att få köra här. Vårt nya el-fordon är ett litiumfordon. Det är lätt att köra och genererar inga utsläpp" säger Tommy Mattsson.

Bidrar med kunskap  

Enligt Tommy har Ragn-Sells ett bra samarbete med Jernhusen som äger och förvaltar Göteborgs centralstation. De har daglig kontakt och diskuterar löpande hur de kan utveckla och optimera för hyresgästerna.

– Att få vara med och diskutera med fastighetsägarna och hyresgästerna på ett tidigt stadium gynnar både fastighetsägaren och oss, men också ekonomin och miljön, säger Tommy.

Ibland är Tommy och hans kollegor också med på hyresgästmötena där de antar en expert- och rådgivarroll.

– Vi förklarar vad cirkulär ekonomi innebär och varför det är så viktigt att sortera. Men också vilka regler och lagar som gäller kring avfallshantering.

Det roligaste och mest utvecklande med jobbet är när kunderna lär sig något nytt och ser värdet i det, anser Tommy.  Han uppskattar också att jobbet är varierande och att han får vara en del av den samhällsförändring som pågår.

– Det har varit fantastiskt kul att få jobba med så många olika typer av fastighetsägare och se hur City services har utvecklats på dessa 15 år. Att dessutom få vara en del i omställningen till en cirkulär ekonomi och se hur avfallsfrågorna allt oftare kommer upp på agendan, är väldigt inspirerande. Det är en spännande framtidsbransch vi är en del av!