Therese Hedman är säljare inom CityService på Ragn-Sells

Hon hjälper företag i staden med återvinning

Therese Hedman är en viktig spelare för att utveckla Ragn-Sells kundanpassade logistik- och avfallslösningar för fastighetsägare och hyresgäster i urbana områden. Där utrymme ofta är en bristvara.

06 dec 2022

Therese började på Ragn-Sells 2011 och arbetade den första tiden i Hötorgsfaret - ett stort garage- och logistikcentrum under Hötorget där avfall hanteras för kontor, butiker och fastigheter i området. På senare år har hon varit en nyckelperson i ett större pilotprojekt som drivits tillsammans med fastighetsbolaget Vasakronan.

-  Svensk Avfallsrådgivning och Vasakronan gjorde upp en plan som vi blev delaktiga i. Man ville öka kontrollen på sorteringen, få renare material, och på så sätt öka återvinningen och minska mängden avfall som går till förbränning. Det skulle vara ekonomiskt men framförallt hållbart, berättar Therese.

Man valde att dra igång piloter i tre fastigheter som bland annat gick ut på att Ragn-Sells personal hämtade allt avfall uppe på våningsplanen istället för att hyresgästerna själva gick ner till miljörummen. Allt avfall skulle vägas per hyresgäst för bättre statistik och uppföljning.

Piloterna gav så pass bra resultat att man valde att starta upp den nya lösningen när nyrenoverade Sergelhuset togs i bruk, mitt i centrala Stockholm. Nu planeras en större hubb i Sergelhuset för avfall och gods från samtliga Vasakronans fastigheter i de centrala delarna.

- Det kommer innebära färre transporter och högre återvinningsgrad. Vasakronan är en engagerad hyresvärd som sätter ribban högt vad gäller hållbarhet, vilket är jätteroligt. Till exempel används idag regnvatten till toaletterna i Sergelhuset, berättar Therese.

Therese och Joakim hjälper hyresgäster i Sergelhuset med avfallsfrågor Therese arbetar nära kollegan Joakim Henningsson som är förman för Ragn-Sells personal i Sergelhuset.

Från förman till sälj

Therese var förman under tiden som piloterna pågick men fick sen erbjudande om att övergå till att bli säljare. Det utlöste en identitetskris berättar hon.

- När jag fick frågan för tre år sedan blev jag först lite förvirrad. Jag kände inte att jag var en säljare, men det har gått bra, och tycker nu det är roligt med kundkontakten och att få vara med i utvecklingen av arbetet.

Idag har hon daglig kontakt med hyresgästerna och berättar att man tillsammans, i princip dagligen, spånar fram praktiska lösningar som ska fungera för deras lokaler och andra unika förutsättningar.

- Det roligaste med mitt jobb är relationerna med kunderna. Att få vara med från början och hitta bra lösningar. Att hjälpa till och underlätta i deras vardag. Samtidigt som återvinningen ökar och miljön mår bättre. Det är verkligen ett ”vi” med hyresgästerna, Vasakronan och Svensk Avfallsrådgivning, avslutar Therese.