TELENOR1.JPG
Fiber och mobila lösningar kommer att ta över istället för Telenors gamla kopparnätverk. Ragn-Sells i Norge är en av tre aktörer som bidrar till detta. Foto: Ragn-Sells

Telenors gamla kopparnät får nytt liv

Fiber och mobila lösningar kommer att ta över istället för Telenors gamla kopparnätverk. Ragn-Sells är en av tre aktörer som bidrar till detta. Uppdraget är att tömma, riva och städa upp gamla rum eller byggnader. Utrustningen kommer sedan att få nytt liv.

12 jun 2020

- Vi är redan på god väg och är nu inne på omgång två. Våren 2020 kommer vi att sanera över 3000 stolpar och 450 skåp. De områden vi har tilldelats är Vestland fylke och Viken fylkeskommun. I den första omgången som nu är avslutat arbetade vi i Møre och Romsdal, säger Anna Vårheim, projektledare på Ragn-Sells.

Gamla byggnader ska tömmas och rivas helt. Telenorägda stolpar, skåp, kablar, ledningar, kopplingsskåp och master / reflektorer i alla landets kommuner kommer att saneras fysiskt.

Mycket kan användas på nytt

Det 110 år gamla kopparnätverket var supermodern utrustning när det anlades på sin tid. Nu måste det digitaliseras. Många av de gamla objekten finns i privata hem, offentliga byggnader och som en del av det gamla totalförsvaret. Allt det gamla goda ersätts i dagsläget istället av fiber och mobila lösningar.

- Vi ser till att alla stolpar, skåp, telefonkiosker och liknande tas bort och att materialen återvinns. Den tekniska utrustningen som fortfarande är användbar returneras till Telenor för återanvändning. Dessutom kommer lokala företag att använda material som fortfarande är av god kvalitet. Farligt avfall som inte ska vara kvar i kretsloppet säkras och behandlas vidare på ett passade sätt, fortsätter Anna Vårheim.

TELENOR2.JPG På somliga platser finns det varken vägar eller någon annan vegetation som gör det möjligt att klättra. Då används ofta helikoptrar för att frakta bort stolparna. Foto: Ragn-Sells

Gammalt koordinatsystem och frodig natur

- Det gamla koordinatsystemet var inte så exakt som dagens GPS-system. Det betyder att vi har lite detektivarbete att göra för att hitta alla objekt som ska tas bort. Det kan finnas avvikelser på flera hundra meter, byggnaderna som finns inritade står ibland inte där de ska enligt kartan. Men de som genomför arbetet är duktiga på att hitta lösningar så det ordnar sig efter som, säger Vårheim.

Utrustningen som ska tas bort befinner sig på fjäll, nere i frodiga dalar och i små tätorter. De tjänar inte längre något syfte där de står och för naturens skull bör de tas bort.

- Det är en win-win-situation, vi tar bort den föråldrade utrustningen från naturen så att materialet kan få ett nytt liv. Vi fick också se den vackra naturen i både höst- och vinterskrud, och nu kommer vi att få se vårens intåg. Arbetet under den andra omgången avslutas sommaren 2020. Det känns bra att kunna hjälpa till med att rensa upp dessa omgivningar, avslutar Vårheim.

Vanliga avfallstyper i projektet

De vanligaste typerna av avfall som hanteras i detta projekt är kopparkabel, EE-avfall, skrotmetall, kreosotimpregnerat trä, CCA-impregnerat trä och en del asbest.