rs_rethink_1160x480px_white.jpg

reThink-certifikat hjälper Tarkett minska mängden avfall

Genom reThink™-certifikatet hjälper Ragn-Sells sina kunder i deras hållbarhetsarbete. Nyligen certifierades golvtillverkaren Tarkett. - "Tarkett är väldigt intresserade av att skapa cirkularitet i sin produktion och genom certifieringen fick de svart på vitt att de är på väg åt rätt håll", säger Patrik Kullberg, ansvarig säljare vid Ragn-Sells i Blekinge.

08 sep 2020

reThink™-certifikatet hjälper Ragn-Sells kunder att på ett strukturerat sätt se över och förbättra avfallshanteringen – och därigenom bli mer hållbara i linje med EU:s miljömål och FN:s globala mål kopplade till avfallshantering.

Golvtillverkaren Tarkett i Ronneby är en av Ragn-Sells största kunder i Blekinge och för några år sedan initierade Tarkett själva att de ville genomföra en reThink™-certifiering.

– Tarketts miljökoordinator visade intresse för att se över den interna avfallshanteringen. Vi lät göra en inventering för att se hur deras avfallssortering såg ut; var behållarna fanns och vad som hamnar i dem, hur de sköts och töms. Vi tittade också på kunskapsnivån bland de anställda, säger Patrik Kullberg, kundansvarig för Tarkett vid Ragn-Sells i Ronneby.

Ragn-Sells har reThink™ certifierat Tarkett Patrik Kullberg på Ragn-Sells överlämnar certifikatet till Edyta Arasimowicz, miljökoordinator på Tarkett.

Vill skapa cirkularitet

Genom reThink™ gör Ragn-Sells sina kunder uppmärksamma på sorteringsgrad, deponigrad och andelen cirkulerat material. I certifikatet ingår en årlig översyn av avfallshanteringen med förbättringsförslag och bevis på sorteringsgrad.

– Efter inventeringen återkom vi till Tarkett med en utvärdering, resultat och förslag på förbättringsåtgärder, vilket är själva reThink™-certifieringen. Vi vet sedan tidigare att Tarkett är väldigt intresserade av att skapa cirkularitet i sin produktion och genom certifieringen fick de svart på vitt att de är på väg åt rätt håll, säger Patrik Kullberg.

Certifieringen genomfördes initialt på en av Tarketts många produktionslinjer.

– På sikt hoppas vi implementera det här i hela fabriken. Syftet med reThink™ är att hjälpa på våra kunder i sin avfallshantering så att det blir lätt att göra rätt. Det övergripande målet är att minska mängden avfall genom att återvinna och återanvända.