Samarbete bakom komplex brandsanering
Kemdykare släcker i en container för att undvika att vattnet hamnar på marken.

Samarbete bakom komplex brandsanering

På uppdrag av Dalarnas Försäkringsbolag har Ragn-Sells Industriservice utfört en komplicerad industrisanering i Katrineholm. Det utbrända gummigranulat som skulle saneras innehöll höga gifthalter och var lättantändligt – samtidigt som vatten inte fick användas. För att lösa uppdraget användes istället sand, täta containrar, kemdykare och ett bra samarbete mellan flera divisioner inom Ragn-Sells.

09 okt 2017

I en gammal, nedbrunnen industrilokal i Katrineholm fick Ragn-Sells uppdraget att hantera rivning och sanering av lokalen. Totalt handlade det om 80 till 100 ton utbränt gummigranulat från gamla kablar som lagrats i industrilokalen. Saneringsarbetet föranleddes av en lång juridisk process och när det efter två år var dags att påbörja saneringen visade det sig att det utbrända granulatet innehöll höga halter av gifter, bland annat antimon och dioxiner. Dessutom antändes massorna när saneringsarbetet påbörjades, när granulatet kom i kontakt med syre. Ytterligare en faktor som försvårade arbetet var att varken vatten eller skum fick användas av hänsyn till Sörmlands vattens vattenrening. Istället kvävde man gummigranulatet med cirka 600 ton sand.

– Därefter fick vi separera materialet på plats och gräva ur granulatmassorna, lägga i skopan på en hjullastare och sedan tippa i täta containrar där kemdykare släckte med vatten. På så sätt så kunde vi släcka massorna utan att spilla vatten på marken, säger Ivan Lars Persson säljare inom industriservice på Ragn-Sells.

Samarbete bakom komplex brandsanering Säkerhet och samarbete har varit två nyckelord för det lyckade arbetet i Katrineholm.

Säkerheten kring saneringen var stor och förarna av hjullastarna fick ha friskluft på sig när de körde maskinerna. Kemdykare användes för att giftig rök och ånga bildades vid släckning.

De giftiga granulatmassorna och resten av rivningsavfallet kördes till Högbytorp, Häradsudden och Fortum i Kumla för behandling.

– Det här är ett ypperligt exempel på att inga uppdrag är för krångliga eller avancerade för Ragn-Sells. Det visare också att samarbetet mellan divisionerna Industrisanering, Återvinning och Behandling fungerar bra, säger Ivan Lars Persson.