sortera ratt_hero.jpg

Sortera rätt i jul

Ge julavfallet nytt liv och gör både miljön och klimatet en tjänst. Visste du till exempel att julklappspapperet ska sorteras som pappersförpackning och inte som tidningar/returpapper? Att stumparna av stearinljusen läggs i vanliga soporna och frigolit bland plastförpackningar?

22 nov 2022

I dag kommer närmare hälften av de globala utsläppen från när vi tar av jordens resurser till framställningen av nya produkter. Så om vi menar allvar med att bygga ett hållbart samhälle, måste vi använda de råvaror vi redan har så ofta det bara går, om och om igen.

Genom att sortera ditt julavfall rätt bidrar du till att så mycket som möjligt av resurserna och råvarorna i avfallet går att återvinna och återanvända. Här nedan beskriver vi hur du sorterar olika typer av avfall som är typiskt för julhelgen.

Och när vi ändå har din uppmärksamhet vill vi passa på att berätta lite kort om hur materialåtervinningen går till för tre typer av material som används i stor skala under julen - elektronik, wellpapp och plast.

ÅVC = Återvinningscentral. Bemannad större kretsloppscentral.
ÅVS = Återvinningsstation. Din lokala där du lämnar tidningar och förpackningar.

Julprodukt sorteras som... ... på...
Adventsljusstake
Etiketter
Frigolit (småbitar)
Frigolit (stora volymer)
Fyrverkerier (avfyrade)
Fyrverkerier (ej avfyrade)
Glitter
Julgran
Julgransbelysning
Julgranskula (plast)
Julgranskula (glas eller porslin)
Julklappspapper
Julklappssnöre/presentsnöre
Julkort & kuvert
Julmat
Julpynt (ej glas eller porslin)
Kartong
Leksak (med batteri)
Luciakrona (med batteri)
Marschall (utbrunnen)
Stearinljus
Tejp (på julklapparna)
Tomtebloss
Tomteskägg
Värmeljus (utbrunnen)
Wellpapp (småbitar)
Wellpapp (stora volymer)
Elavfall
Restavfall*
Plastförpackning
Plastförpackning
Restavfall

Restavfall
Trädgårdsavfall
Elavfall
Restavfall
Deponi
Pappersförpackning** 
Restavfall
Restavfall
Matavfall (annars restavfall)
Restavfall
Pappersförpackning
Elavfall
Elavfall
Metallskrot
Restavfall
Restavfall
Restavfall
Restavfall
Restavfall
Pappersförpackning
Wellpapp
ÅVC

ÅVS
ÅVC

Tillbaka till affär

ÅVC
ÅVC

ÅVC
ÅVS
ÅVS
ÅVC
ÅVC
ÅVC

ÅVS
ÅVC

*Restavfall= vanliga soppåsen
**Obs! ej bland tidningar/returpapper

Så går materialåtervinningen till!

Wellpapp

Wellpapp är en högkvalitativ produkt som vid rätt hantering kan återvinnas till ny pappersfiber upp till sex gånger. I våra anläggningar säkerställer vi materialets kvalitet för att skapa en hög återvinningsgrad. Den kvalitetssäkrade wellpappen levereras sedan till pappersbruk i Skandinavien, andra europeiska grannländer och Asien. För varje insamlat och cirkulerat återvunnet ton wellpapp sparas cirka 31 träd.

Elektronik

För att framställa elektroniska produkter behövs sällsynta jordartsmetaller som kobolt, rutenium, neodymium och praseodymium. Många av dessa metaller är idag utpekade som kritiska. Med hjälp av en säker hantering kan vi återföra dessa metaller tillbaka som en ny råvara till produktionen. Vi hanterar elektroniken manuellt, avgiftar materialen från farligt avfall och återvinner en stor del av plasten. I de fall det finns möjlighet att återanvända produkterna samarbetar vi med en samarbetspartner som ger produkterna ett andra liv.

Plast

Det finns många olika plasttyper och användningsområden för plast. En gemensam nämnare för de flesta plastprodukter är att de kommer från en fossil källa. Genom plaståtervinning är det möjligt att minska användningen av fossila resurser. På grund av den varierande blandningen av plast i olika plastprodukter är sortering avgörande för att kunna skapa en återvunnen produkt av hög kvalitet. Det vi gör är att vi identifierar återvinningsbara kvaliteter och gör kvalitetskontroller av det sorterade materialet innan det går vidare till materialåtervinning.