Ragn-Sells sommartraineeprogram
Ragn-Sells erbjuder studenter möjlighet att gå ett traineeprogram en sommar

”En av årets höjdpunkter”

Redan 2013 startade Ragn-Sells sitt sommartraineeprogram riktat åt ett tio-tal studenter under åtta sommarveckor. Sedan dess har programmet blivit en viktig del av arbetet med kompetensförsörjningen på bolaget.

27 jan 2023

- Att erbjuda ett traineeprogram under sommaren har visat sig vara en fantastisk idé. Det attraherar studenter som med nya ögon och ny kompetens, sätter sig in i ett relevant behov vi har och i slutet av perioden redovisar sina resultat och slutsatser, säger Jonatan Andersson, ansvarig för kundnära digital utveckling.

Jonatan har tagit emot ett flertal studenter genom åren. Först identifieras ett behov av ett fördjupningsarbete som man haft svårt att få tid till, eller helt enkelt inte haft rätt kompetens för att genomföra.

- Det har varit viktigt att avsätta tid för traineen, framför allt under inledningsfasen, men det har visat sig vara väl värt mödan då du sedan får så mycket tillbaka.

Jonatan berättar också att man för några år sedan insåg att Ragn-Sells borde kunna erbjuda kunderna siffror på hur mycket CO2 de faktiskt sparar genom att låta Ragn-Sells återvinna deras avfall. En sommartrainee fick i uppgift att göra en förundersökning och ta fram en räknemodell. Den modellen används fortfarande och är ett av många exempel på att resultaten av studenternas arbete kan göra stor nytta för våra kunder. Studenten Axel som tog fram modellen fortsatte som timanställd efter avslutat program för att säkerställa att implementeringen skedde enligt plan, och det finns fler exempel på studenter som erbjudits fast anställning efter avslutade studier.

Amanda Åkerberg har haft flera roller inom Ragn-Sells sedan sommaren som trainee Amanda Åkerberg har haft flera roller inom Ragn-Sells sedan sommaren som trainee

Amanda Åkerberg var en av Ragn-Sells första sommartraineer. Idag jobbar hon som projektledare inom affärsutveckling. Hon gick första året på en masterutbildning på KTH när hon såg annonsen om sommartraineeprogrammet och valde att söka.

- Det var en av de roligaste somrar jag haft där vi fick se mer av arbetslivet och hur ett företag fungerar. Vi lärde oss också mycket av varandra när vi delade erfarenheter från olika studieprogram. Sen fick jag ett stort nätverk inom Ragn-Sells tack vare den tid jag spenderade ute i produktionen som gav mig möjligheten att träffa människor från olika områden och geografier.

Efter programmet blev hon erbjuden att skriva sitt examensarbete inom företaget och fick sen en tjänst som sektionschef. Amanda har i sin tur också själv varit handledare för två traineer och hade då stor nytta av vad hon själv upplevde som sommartrainee.

Avslutning med presentationer för företagsledningen

De åtta sommarveckorna avslutas med en heldag där traineerna presenterar resultaten av sina olika projektarbeten. Seminariet är alltid välbesökt av kollegor, olika intressenter, och framförallt representanter från företagsledningen. Lars Lindén är koncernchef på Ragn-Sells och sitter alltid med och lyssnar på studenternas presentationer i slutet av traineeperioden.

- För mig är denna sammankomst en av årets höjdpunkter. Det är imponerande att se vad begåvade och målinriktade studenter kan åstadkomma på bara åtta veckor. Programmet är också väldigt viktigt ur ett framtidsperspektiv, Ragn-Sells behöver bidra till att samhället har rätt kompetens för att kunna driva på omställningen till ett samhälle baserat på cirkulära principer, säger Lars.

Mer om Sommartraineeprogrammet

Grundtanken är att ge studenter möjlighet att lära sig mer om Ragn-Sells breda affärsverksamhet men också om återvinnings- och avfallsbranschen i allmänhet. I programmet ingår bland annat studiebesök hos samarbetspartners, presentationer från ledningen av bolaget, samt i vissa fall även kunna arbeta praktiskt i själva produktionen. Projekten är verksamhetsnära inom flera vitt skilda områden, vilket har lett till att de sökande i regel har mycket olika studiebakgrunder.

Utvärderingar har visat att programmet är mycket uppskattat. Antalet studenter som söker programmet har ökat för varje år.