Sommartrainee1160x480.png
Sommartraineerna inleder sina uppdrag med en heldag på Ragn-Sells konferensanläggning Sätra gård.

Traineeprogram bidrar till cirkulär utveckling

I sommar har morgondagens cirkulära förverkligare praktik på Ragn-Sells som återupptar sitt traineeprogram. Högskolestudenterna får genom både teoretiskt och praktiskt arbete förkovra sig inom återvinning och behandling med syftet att bidra till en fortsatt utveckling inom det cirkulära flödet.

26 jun 2018

När Ragn-Sells inför sommaren återupptog sitt sommartraineeprogram var intresset stort och över 100 högskolestudenter sökte sommarpraktik vid Sveriges främsta miljöföretag. Efter ansökningsprocessen valdes tio studenter ut som nu gör sin sommarpraktik hos Ragn-Sells.

- Det är roligt att se ett så stort antal sökande som visar intresse för vår bransch, säger Jessica Jarlegård, ansvarig för att hålla ihop programmet i sommar.

Programmet pågår under åtta veckor och som trainee får studenterna bland annat driva egna projekt tillsammans med sin handledare. Det är en unik möjlighet att lära mer om Ragn-Sells viktiga arbete, knyta kontakter och praktisera inom flera av företagets verksamheter.  

Ragn-Sells Sommartrainee 2018 Emma Bergman studerar till civilingenjör med inriktning energi och miljö vid Lunds Tekniska Högskola. I sommar är hon en av tio sommartrainees vid Ragn-Sells.

Ökar återvinningen av fosfor
En av sommartraineerna är Emma Bergman, som studerar till civilingenjör med inriktning energi och miljö vid Lunds Tekniska Högskola.

– Jag har valt att specialisera mig inom energi och avfall. Energifrågan är en av de absolut viktigaste för en hållbar framtid och det känns som att de flesta miljöproblem är kopplade till resursfrågan. Hur vi hushållar med jordens resurser är nyckeln till hur vi minskar vår miljöpåverkan. Eftersom det är Ragn-Sells specialistområde känns det väldigt roligt att vara här i sommar, säger Emma.

I sommar genomför hon ett projekt som syftar till att öka återvinningen av fosfor från avloppsslam genom en ny teknik där fosfor utvinns från askan som uppstår när avloppsslammet förbränns.

– Fosfor är en ändlig resurs som vi måste ta vara på bättre. Jag gör ett kundunderlag i form av en geografisk analys för att undersöka var en framtida anläggning som bäst kan placeras. Det är väldigt intressant och Ragn-Sells företagskultur känns väldigt bra, så det är absolut ett företag jag kan tänka mig att arbeta inom i framtiden.

Får ta del av senaste kunskapen
Alla sommartrainees har tilldelats en handledare. En av dem är Veronica Restorp, projektledare inom produktionsstöd vid division Treatment& Detox.

– Jag handleder Helena Lindberg som genomför ett projekt i två delar där hon först gör en litteraturstudie av olika filtermaterial för vattenrening och sen genomför pilotförsök med just filtermaterial för vattenrening. För mig som jobbar med vatten, som är en central fråga för Ragn-Sells, är det här otroligt värdefullt; att kunna avsätta åtta veckor och verkligen sätta sig in i det här både teoretiskt och praktiskt. Det är också jättebra att någon som studerar just nu, som har den senaste kunskapen, kommer in med nya tankesätt och idéer, säger Veronica Restorp.

Efter sommaren på Ragn-Sells får samtliga traineer presentera sina resultat för verksamheten. 

– För oss är det här sommarprogrammet en möjlighet att erbjuda såväl våra nuvarande medarbetare utmaningar som utvecklar, som att attrahera nyutbildade att satsa på vårt företag, säger Kristina Nielsen Eklund, ansvarig för strategisk kompetensutveckling inom Ragn-Sells.