Ragn-Sells och Servistik i smart logistiksamarbete

Ragn-Sells och Servistik i smart logistiksamarbete

För att minska andelen tung trafik till Stockholm city har Ragn-Sells och Servistik, som båda är verksamma i byggnationerna av Urban Escape, Stockholms nya citykvarter, inlett ett samarbete. Genom att Servistiks lastbilar med ingående gods tar med sig Ragn-Sells avfallskärl ut ur staden, istället för att gå tomma ut som tidigare, spar man flera transporter varje dag och bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

16 apr 2018

Ombyggnationen av området kring Gallerian i centrala Stockholm, som blir det nya citykvarteret Urban Escape, har pågått sedan slutet av 2014. Transporter av ingående och utgående gods är en trång sektor som kräver minutiös logistik för att fungera.

- Bara vi på Ragn-Sells har som mest haft 80 transporter om dagen från bygget, säger Dennis Rudbo, sektionschef för Rent Bygge, vid Ragn-Sells.

Ragn-Sells samarbetar sedan tidigare framgångsrikt med andra aktörer för att minska antalet transporter i Stockholm city och därigenom spara på miljön. Sedan ett år tillbaka finns konceptet Älskade stad där man samarbetar med Bring och Vasakronan. Nyligen initierades ytterligare ett sådant miljöbesparande samarbete med Servistik, som ansvarar för logistiken på Urban Escape-bygget.

- Servistik kommer med fulla bilar till bygget, lastar av materialet och åker med tomma bilar ut. Vi gör tvärt om, har tomma bilar in och fulla bilar ut. Här insåg vi att vi kan samarbeta för att minska den tunga trafiken och få miljönytta genom färre transporter, säger Dennis Rudbo.

Ragn-Sells och Servistikspar har ett inlett ett samarbete där man minskar på transporter och därmed bidrar till minskade koldioxidutsläpp.

Lösningen är att Servistiks lastbilar, som utgår från företagets terminal i Sätra, har med sig tolv tomma Ragn-Sellskärl in till bygget, tillsammans med ingående gods. När de sedan lämnar bygget har de med sig fulla avfallskärl som körs till Ragn-Sells anläggning i Länna.

- Genom det här samarbetet spar vi två transporter per dag i nuläget och siktar på att fördubbla det den närmaste månaden. Över tid blir det många transporter som sparas vilket leder till mindre koldioxidutsläpp, säger David Jansson, Ragn-Sells platschef vid Urban Escape-bygget.

 

Läs mer om vårt uppdrag med Urban Escape och Älskade Stad: