Spillolja får nytt liv

Spillolja får nytt liv

Sedan många år tillbaka är Ragn-Sells kund till Avista Dollbergen, ett oljeraffinaderi i norra Tyskland. Hit fraktas Ragn-Sells spillolja för att få nytt liv.

17 okt 2017

Förr om åren användes spillolja enbart som bränsle, och eldades i förbränningspannor och liknande. I dag har spilloljan flyttat betydligt längre upp i avfallshierarkin eftersom den går att leverera till företag som omvandlar den till ny olja igen.

Att leveranserna av spillolja går till just Avista i norra Tyskland samt till en anläggning i Danmark, beror på företagens placering, det är nära och enkelt ur ett logistiskt perspektiv.

Ragn-Sells får årligen ett certifikat från mottagaren av spilloljan som visar dels hur mycket avfallsolja som levererats under året men också hur mycket olja som fått nytt liv, så kallad crude oil avoidance.