Ragn-Sells samarbete med Saint Gobain möjliggör cirkulär lösning för planglas
Planglas är allt det glas som tillverkas för att användas i fönster.

Ragn-Sells och Saint Gobain testar cirkulär lösning för planglas

Tillsammans arbetar glastillverkaren Saint Gobain och Ragn-Sells för att hitta återvinningslösningar för planglas. Genom olika pilotprojekt omhändertas planglas från rivningar och blir nytt glas, istället för att deponeras som tidigare.

26 apr 2021

Som glastillverkare har franskbaserade Saint Gobain en utmaning i att hitta återvinningslösningar för planglas så att det kan bli cirkulärt.

– År 2025 vill vi använda 20 procent av ”end of life”-planglas från rivning i vår råvara. Idag använder vi en procent. Samtidigt deponeras 35 000 ton planglas om året i Sverige.

– 98 procent av alla glasflaskor och glasburkar återvinns idag, ofta cirkulärt. Men planglas blir som bäst glasflaskor eller glasfiberisolering om det inte deponeras direkt. Enda sättet att få till återvunnet glas på riktigt är genom att ta tillvara gammalt planglas, säger Oskar Storm, Architectural Projects Specification Manager på Saint Gobain.

Oskar och Saint Gobain har noggrant undersökt möjligheterna för hur planglas kan bli cirkulärt, bland annat tillsammans med RISE som initierat projektet ”Ökad cirkulär användning av planglas”. Det var i jakten på samarbetspartners och pilotprojekt som Saint Gobain kom i kontakt med Ragn-Sells.

– Vi letade projekt där vi kunde applicera våra nyfunna kunskaper och besökte glasmästare och fasadbyggare. Vart vi än kom nämnde alla att de ville involvera sin leverantör av återvinningstjänster, Ragn-Sells, så vi tog kontakt med dem.

Ett av pilotprojekten där Saint Gobain och Ragn-Sells samarbetar är på SAS huvudkontor i Solna där glasfasaden håller på att bytas ut. Ragn-Sells tar hand om det rivna planglaset och kör det till Saint Gobains floatverk i Tyskland, i Sverige finns nämligen inget floatverk.

Camilla Sonnentheil, chef affärsutveckling, Ragn-Sells Camilla Sonnentheil, chef för Affärsutveckling på Ragn-Sells, arbetar för att hitta fler cirkulära lösningar för framförallt byggavfall.

– I vanliga fall deponeras planglas från fasader men här kör vi istället tillbaka det till fabriken i Tyskland där det blir nytt och det blir därmed cirkulärt. Det blir förvisso transporter men det minskade koldioxidutsläpp som en cirkulär lösning för planglas bidrar till väger upp det med råge, säger Camilla Sonnentheil, affärsutvecklare på Ragn-Sells.

Enligt Saint Gobains uträkningar ersätter 1000 kilo skärv från kasserat planglas 1200 kilo råvaror för att tillverka 1000 kilo nytt glas. I processen sparar man 300 kilo koldioxid.

– Att återvinna planglas är en känslig process med höga renhetskrav. Den behöver utvecklas men vi är en bit på väg. Det finns framförallt en stor vilja att hitta vägar framåt, det är en otrolig skillnad bara om man jämför med för två år sedan, säger Oskar Storm.