Urban Logistik Barkarby
Bild: pressbild Barkarby Science

Samarbete skapar förutsättningar för klimatneutrala städer

Ragn-Sells, Barkarby Science och Järfälla kommun arbetar tillsammans i det nystartade hållbarhetsprojektet – Urban Logistik Barkarby – där moderna, samlogistiska lösningar ses som en del i att nå en klimatneutral stadsmiljö år 2030.

17 jan 2023

– Det är oerhört viktigt att arbeta med olika aktörer i samhället för att lyckas med hållbarhetsfrågor. Ragn-Sells ligger i framkant vad gäller hållbarhetsarbete: de är handlingskraftiga och har ett innovativt synsätt, säger Jenny Ångman, chef för innovationsavdelningen på Järfälla kommun.

Utöver alla samarbetspartners i projektet Urban Logistik Barkarby* så ingår en engagerad intressentgrupp med 18 utvalda representanter från näringslivet. Tanken bakom det stora antalet deltagare i projektet är att ju fler som ser vinster i hållbara lösningar, desto större chanser har man att lyckas. Företagande och hållbarhet är högst möjligt att kombinera menar man på Ragn-Sells.

–  Nu hoppas vi hitta fler samarbetspartner som ser vinningar med att samarbeta kring cirkulära lösningar, säger Camilla Sonnentheil, affärsutvecklingschef för Recycling Sverige på Ragn-Sells.

Bild: Camilla Sonnentheil, Sophia Sundberg och Jenny Ångman.

Vinster för både företag och miljö

Ragn-Sells har redan rönt stora framgångar med “Älskade stad” konceptet - där de i Stockholm samarbetar med logistikföretaget Bring, fastighetsbolaget Vasakronan och Stockholms stad. De har maximerat det cirkulära transportflödet och delat upp transporterna sinsemellan: Bring levererar paket till en hubb i Stockholm. Ragn-Sells tar över vid hubben och kör ut paketen till mottagarna med små, tystgående elfordon. I samband med leverans hämtas torrt verksamhetsavfall från Vasakronans fastigheter i samma område. Avfallet körs sedan tillbaka med de små fordonen, till hubben, där de sorteras och komprimeras för att sedan köras ut från staden på mindre trafiktäta tider. och har många vinnare:

– När färre lastbilar kör in och ut ur staden åstadkommer man fler fördelar: det är väldigt bra ur säkerhetssynpunkt, det bidrar till betydligt mindre koldioxidutsläpp, det blir allmänt trevligare och mindre störande med ett litet elfordon och det bidrar även till en renare stad, förklarar Camilla vidare.

Tillsammans har man lyckats minska utsläpp, buller och risken för olyckor. Det har även resulterat i effektivare arbetssätt i respektive verksamhet, där man sparat både tid och personalresurser. Med Älskade stad i ryggen ser nu Ragn-Sells stora möjligheter att hitta nya vägar att samarbeta kring cirkulära flöden, med ytterligare aktörer, och där spelar Barkarbystaden en stor roll.

Barkarbystaden – en testbädd för innovativ logistik

Det nystartade projektet, Urban Logistik Barkarby äger rum i Barkarbystaden i Järfälla – ett av norra Europas största stadsutvecklingsprojekt. Här har man nära till Stockholms stad, Bromma flygplats och Arlanda, och framför allt tillgång till en unik testyta, som växer i snabb takt.

– Barkarbystaden är en utomordentlig plats för att testa den här typen av utveckling. Här finns allt: bostäder, skolor, restauranger, butiker, bussar – det är en hel stad, på en väldigt liten yta, konstaterar Camilla.

Det är alltså ingen slump att man har valt att placera utgångspunkten för projektet just här. Att testa nya lösningar i och omkring Barkarbystaden, tillsammans med olika aktörer, kommer nämligen att ge många nya insikter om logistiska utmaningar i en alltjämt växande och stundtals ansträngd stadsmiljö – en miljö som kräver hållbara lösningar. Flera svenska städer har dessutom skrivit på klimatavtal för att bli klimatneutrala år 2030 och här kan innovativa, logistiska lösningar vara en stor pusselbit får att nå det målet.

Bild: Workshop med intressentgruppen för Urban Logistik Barkarby

Flera aktörer i dialog för att tillsammans hitta lösningar

Startskottet för Urban Logistik Barkarby-projektet var den första november 2022 och hittills har intresset och engagemanget hos de olika medverkande varit mycket stort. Den första workshoppen har redan ägt rum och hela 21 olika aktörer hjälps nu åt för att hitta effektivare sätt att arbeta mer hållbart, tillsammans. Mycket handlar om att bryta invanda mönster och skapa nya synsätt.

– Ragn-Sells utmanar och vågar ställa obekväma frågor. De brinner verkligen för klimatneutralitet och hittar nya, innovativa lösningar där de kan gå från ord till handling, säger Sophia Sundberg, vd på Barkarby Science.

Ragn-Sells, Barkarby Science och Järfälla kommun anordnar tre större workshoppar och flera fältstudier under perioden, där intressentgruppen är högst involverad i arbetet. Man jobbar även aktivt med att sprida sin nyvunna kunskap om smarta samlogistiklösningar till övriga delar av Sverige och världen. Samverkansprojektet Urban Logistik Barkarby pågår fram till slutet av 2023.

*Medverkande i projektet Urban Logistik Barkarby är Sustainable Innovation (Projektledare) Ragn-Sells, Barkarby Science, BRING, Järfälla Kommun, KTH - Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds Universitet, och Drive Sweden.