Processavfall får nytt användningsområde

Processavfall får nytt användningsområde

Under 2016 tecknades ett nytt avtal med Smurfit Kappa Piteå AB som omfattar ett funktionsåtagande gällande processavfall. Åtagandet innebär att Ragn-Sells ansvarar för att processavfallen kvalitetssäkras och avsätts på ett säkert och hållbart sätt.

17 okt 2017

Smurfit Kappa är ett av Sveriges ledande företag inom pappersbaserade förpackningar och i Piteå finns ett pappers- och massabruk. Ragn-Sells och Smurfit Kappa har samarbetat under flera år.

Målet med detta projekt är att så lite avfall som möjligt ska läggas på deponi. För att kunna avsätta processavfallen i andra applikationer, t.ex. som ersättning för konventionella material för efterbehandling av gruvor, så krävs ett gediget arbete med att säkerställa materialens lämplighet och funktion i den tänkta applikationen. Dessutom måste materialet vara kvalitetssäkrat och godkänt för ändamålet.

En stor del i att uppnå dessa funktioner består i de utvecklingsprojekt kring just processavfall från pappers- och massaindustri som Ragn-Sells är aktiva i, bland annat via SP Processum. Affären har till viss del satt standarden för hur vårt arbete med denna typ av kunder och avfall bör fungera.

Ragn-Sells styrkor i just denna affär är närvaro, goda relationer med både kund och entreprenörer samt innovationsförmåga och god kännedom om material, marknad och ett brett kontaktnät i branschen.

Läs mer om vad Ragn-Sells kan erbjuda för typer av tjänster inom processindustri