Ragn-Sells önskar hjälp med snöröjningen

Säkra avfallstömningen i vinter

Under senaste tiden har det kommit mycket snö på flera platser i landet. Och mer snö är på väg. På andra platser har det milda vädret skapat halka. Trots dessa försvårande omständigheter arbetar Ragn-Sells för att minimera förseningar och förebygga personskador.

01 dec 2023

För att säkerställa detta är vi beroende av att få hjälp av alla våra kunder när det gäller att röja bort snö och att sanda där det är halt.

– Det är extra viktigt att ta bort snön på taket av komprimatorer och slutna containrar, annars kan vi i värsta fall inte hämta eller tömma på grund av trafiksäkerheten, säger Peter Johansson, trafikansvarig och produktionschef på Ragn-Sells.

Extra kärlek till gröna containrar

Efter kraftiga snöfall är det lätt att glömma bort att röja bort snön runt de gröna containrarna och komprimatorerna. De står där och gör sitt jobb, dag ut och dag in. De behöver lite extra kärlek på vintern, av flera anledningar:

  • Om en container eller container blir insnöad kommer vår personal och fordon tyvärr inte att kunna nå den på ett säkert sätt.
  • Slutna containrar och komprimatorer med mycket snö på taket kan inte transporteras av trafiksäkerhetsskäl.
  • I många fall försvårar mycket snö på och runt containrar avfallshanteringen för dina anställda.
  • En snöfri container är en effektiv container.

Is, snö och avfall

För att förebygga uthyrningsolyckor ber vi alla våra kunder att lägga lite extra fokus på snöröjning och nedskräpning på vägen som går fram till containrar, eller dörrar till avfallsrum dit vår besättning reser. Detta garanterar fri och säker ankomst.

Glöm inte meddela ändra öppettider

Ragn-Sells strävar efter en så miljö- och kostnadseffektiv transportplanering som möjligt. Så glöm inte meddela oss om ni planerar att ha stängt och inte vill att vi tömmer era avfallsbehållare eller container. Så här kan du meddela oss:
1. Om du har en egen Kundportal hos Ragn-Sells kan du pausa tömningarna där.
2. Ring eller maila till: kundtjanst@ragnsells.com eller tel 0771-88 88 88
(glöm inte uppge ditt kundnummer).

Ragn-Sells container med snö Komprimatorer och slutna containrar med för mycket snö uppe på taket kan i värsta fall inte gå att tömma eller lämnas kvar på grund av trafiksäkerheten.