Ragn-Sells arrangerar rundabordssamtal om byggsektorn.

Hållbart byggande i fokus

Under våren 2023 bjöd Ragn-Sells in intressenter att delta i en serie rundabordssamtal om byggsektorn. Dessa sex rundabordssamtal hölls i Danmark, Sverige, Norge och Estland.

15 jun 2023

Idag är nästan hälften av vår klimatpåverkan och en betydande del, 90 procent, av vattenbristsproblemen direkt kopplade till resursutvinning och produktion av varor. Enligt Global Alliance for Building and Construction's globala statusrapport för 2022 visade det sig att byggsektorn var ansvarig för cirka 37 procent av energi- och processrelaterade CO2-utsläpp och över 34 procent av den globala energiförbrukningen.

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har framför oss, om och om igen, så ofta som det bara går, säger Eli Jacobsen, chef för innovationshantering på Ragn-Sells och samordnare av rundabordssamtalen.

Eli Jacobsen samordnare av rundabordssamtalen. Eli Jacobsen.

Inom ramen för Ragn-Sells Groups strategi och åtagande att minska CO2-utsläppen valdes byggsektorn som fokusområde för 2023 för att bidra till det långsiktiga målet att minska CO2-utsläppen fram till 2050.

Det primära målet med rundabordssamtalen om byggsektorn var att diskutera innovation, resurseffektivitet och hållbar konsumtion.

Rundabordssamtalen erbjöd en plattform för beslutsfattare, näringslivet och civilsamhället att presentera de utmaningar de identifierade inom byggsektorn. Diskussionerna kretsade kring att förbättra resurseffektiviteten och utforska metoder för att övervaka framsteg mot de hållbara utvecklingsmålen (SDG:er). Målet var att kollektivt ta itu med dessa utmaningar och arbeta mot en mer hållbar och cirkulär byggbransch.

- Vad som blir tydligt under vårt arbete är bristen på samarbete över hela värdekedjan. Vid de sex rundabordssamtalen bjöd vi in hela materialflödet till varje session och insåg att många av dem inte hade träffats tidigare. I en cirkulär ekonomi behöver vi samarbeta för att skapa cirkulära flöden. Det är därför viktigt för oss att komma samman, skapa synergier och tillsammans skapa framtiden, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Som ett resultat av samtliga rundabordssamtal kommer Ragn-Sells att presentera en rapport i juni som beskriver de möjligheter vi ser för att främja hållbart byggande i Norden och Estland.