Vulkanisk sten
Den grundläggande komponenten i ROCKWOOLS stenullsprodukter är vulkanisk sten.

Samarbete för återvinning av stenull

Tillsammans med danska ROCKWOOL presenterar Ragn-Sells en återvinningslösning för stenull. Genom samarbetet blir gammal stenull ny, vilket leder till att en minskad mängd stenull går på deponi – och därigenom tar företagen gemensamt ansvar för en högre återvinningsgrad. I processen blir stenullen nya produkter, med samma höga kvalitet som innan.

27 sep 2018

Det landsöverskridande samarbetet initierades av ROCKWOOL, med säte i Doense, Danmark, med målet att ta ett gemensamt ansvar för att öka återvinningen av stenull.

– Vi jobbar hela tiden med att hitta nya lösningar för ökad återvinning. Därför var det aldrig några tvivel när ROCKWOOL frågade om vi var intresserade av ett samarbete, säger Jon Lille-Schulstad, chef för råvaror inom Ragn-Sellsföretagen.

Idag skickas all gammal stenull från byggarbetsplatser direkt till deponi. Genom samarbetet kan Ragn-Sells och ROCKWOOL istället presentera en ny återvinningslösning där rester från stenull omvandlas till nya produkter med samma höga kvalitet som innan. I processen samlar Ragn-Sells i Norge och Sverige in stenull från entreprenörer och byggarbetsplatser. Stenullen komprimeras och skickas till Ragn-Sells anläggning i Danmark och därifrån skickas den till ROCKWOOL fabriker. I återvinningsprocessen smälter ROCKWOOL ner stenullen, som är tillverkad av vulkanisk sten och som kan återanvändas om och om igen, och gör den redo för återanvändning.

Vulkanisk sten

– Inom kort kommer vi att starta upp pilotprojekt för att testa lösningen i praktiken och vi hoppas att marknaden reagerar positivt, säger Jon Lille-Schulstad.

Viktigt att entreprenörer ser möjligheterna

För att projektet ska lyckas är initiativtagarna beroende av att entreprenörer är med på tåget och Hans-Joachim Motzfeldt, Senior Advisor i ROCKWOOL, är optimistisk.

– Det finns en stark efterfrågan på cirkulära lösningar idag och byggbranschen får allt strängare krav på avfallshantering. Vi möter marknaden genom att vara de första som erbjuder en sån här lösning i Norge och Sverige. Nu hoppas vi att de stora entreprenörerna ser möjligheterna i det här.

- ROCKWOOLs stenull består av 98 procent sten, vilket gör den till en nästan helt återvinningsbar produkt. Därför är det extra viktigt att utnyttja den möjligheten i större utsträckning än vad vi gör idag, säger han.

Tillsammans för miljön

Enligt Motzfeldt föll det sig naturligt att initiera ett samarbete med Ragn-Sells.

– Ragn-Sells har varit länge varit på marknaden och vet vad de håller på med. Dessutom samarbetar vi redan med stenullsåtervinning på den danska marknaden.

Vidare tror Motzfeldt på fler samarbeten av samma slag i framtiden.

– Det finns en tydlig utveckling; miljön berör oss alla och vi måste verka branschöverskridande för att utveckla nya och bättre återvinningslösningar. Det är något som alla vinner på, säger Motzfeldt.

Fakta: stenull

Stenull används för värme- och ljudisolering i byggnadsstrukturer och är tillverkad av vulkanisk sten.

Som isoleringsprodukt har stenull flera unika fördelar:

  • Lång hållbarhet
  • Hög brandsäkerhet
  • Reducerar ljud

 

Länk till pressmeddelande om samarbetet >>