Ragn-Sells lanserar ny tjänst för att hjälpa kunderna att öka sin resurseffektivitet

Nytt certifikat hjälper kunderna

Ett Resource Efficiency-certifikat, reThink™, är Ragn-Sells nya tjänst som hjälper företagets kunder att bli mer resurseffektiva. Genom reThink™-certifikatet kan kunderna kartlägga och effektivisera sin avfallshantering – och samtidigt främja övergången till en cirkulär ekonomi.

30 sep 2019

Ragn-Sells nya reThink™-certifikat är helt i linje med EU:s tillväxtstrategi för ett resurseffektivt Europa.

– Genom reThink™-certifikatet hjälper vi våra kunder att på ett strukturerat sätt se över och effektivisera avfallshanteringen. Med vår breda kunskap och erfarenhet kan vi hjälpa dem att bli mer hållbara i linje med EU:s miljömål och FN:s globala mål kopplat till avfallshantering, säger Maria Kosinski, Group Portfolio Manager vid Ragn-Sells.

Genom re-Think™-konceptet gör Ragn-Sells sina kunder uppmärksamma på sorteringsgrad, deponigrad och andelen cirkulerat material med fokus på att göra avfallshanteringen mer effektiv och hållbar. Kunderna erbjuds en digital utbildning inom cirkulär ekonomi med fokus på hur man tillsammans med andra uppnår FN:s globala mål. I reThink™-certifikatet ingår en årlig översyn av avfallshanteringen med förbättringsförslag och bevis på sorteringsgrad.

– Här jobbar vi tillsammans med kunderna på ett unikt sätt och går igenom hela flödet för att öka vår förståelse för kundens behov och utmaningar. Utifrån kartläggningen hjälper vi dem att sortera ut värdefulla material och att avfallsminimera. Avfallshantering är en viktig fråga for att minska miljöpåverkan och koldioxidavtrycken som företaget lämnar.

Ragn-Sells går igenom avfallshanteringen tillsammans med kunden

Kan användas i hållbarhetsredovisning

Varje år delas ett betyg ut, som går att förbättra och genom vilket kunderna kan följa sin utveckling. Dessutom donerar Ragn-Sells pengar till en non-profitorganisation som arbetar med avfall.

– Kunderna kan i sin tur använda sitt re-Think-certifikat i sin egen hållbarhetsredovisning. Det känns fantastiskt att kunna erbjuda våra kunder den här helhetslösningen och genom den främja ett cirkulärt samhälle där vi reducerar uttaget av jungfruligt material från vår planet, säger Maria Kosinski.

Initialt lanseras reThink-certifikatet i Sverige, men kommer också erbjudas Ragn-Sells kunder på övriga marknader.

– Med hjälp av reThink kan vi dela vår kunskap med våra partners och inspirera människor att tänka cirkulärt. Vi vill verka för att bygga broar mellan företag och lyfta de goda exempel vi ser så att fler vågar ta klivet in i den cirkulära ekonomin, säger Pär Larshans, hållbarhetschef vid Ragn-Sells.

Vill du veta mer tjänsten? Läs mer och kontakta oss gärna