Film om Ragn-Sells affärsområde Recycling

Vi leder omställningen till cirkularitet

Ragn-Sells spelar en viktig roll i skiftet till en cirkulär ekonomi. Kunderna ställer allt högre krav på kvalitet på återvunnet material, samtidigt som insamlingskunderna vill se både spårbarhet och nya användningsområden för sitt avfall. Ragn-Sells driver på transformationen till cirkularitet med stort material- och kundfokus, digitala tjänster, gedigen erfarenhet samt innovativa lösningar och samarbeten.

03 okt 2018

Ragn-Sells affärsområde Recycling samlar in och återvinner avfall, samt för vidare de återvunna materialen in i nya processer.

–  Återvinning av olika material är förstås inte något nytt för oss, det har vi gjort i många, många år. Det som gör det mer komplicerat är att det nu kommer nya typer av material på marknaden, samtidigt som myndighetskraven och materialåtervinningsgraderna ökar, säger Jon Lille-Schulstad, ansvarig för Ragn-Sells råvaruförsäljning.

Se filmen som beskriver Ragn-Sells arbete mot en cirkulär ekonomi.

Nedströms- och uppströmskunder

Camilla Sonnentheil är ansvarig för affärsutveckling på Ragn-Sells. Hon förklarar att det finns två typer av kunder i verksamheten som måste tas hänsyn till.

– Vi har dels kunderna vi samlar in material ifrån (uppströms) som inte längre har behov av det materialet som vi samlar in. Sen har vi å andra sidan avsättningskunder (nedströms), som tar emot materialen och gör något nytt av dem. Samtidigt ställer uppströmskunderna allt större krav på spårbarhet av avfallet de lämnar efter sig.

– Uppströmskunder är mer och mer intresserade i vad som händer med avfallet i nästa steg, för de vill också bli mer och mer hållbara och måste kunna rapportera tillbaka till både ägare och till samhället i stort. Nyckeln för oss är att vara effektiva, att vi kan hantera stora volymer och att vi kan spåra materialet, säger Anders Kihl som ansvarar för forskning och utveckling på Ragn-Sells.

Sätter kunderna först

För att lyckas med att förändra flödet krävs stort kundfokus – och framförallt en stor förståelse för både befintliga och nya kunders behov.

– Världen är i stark förändring just nu och det vi ser är att våra kunder vill vara en del i den cirkulära ekonomin. Det viktigaste är att göra det lätt för kunderna och att alla vi inom Ragn-Sells, oavsett var vi jobbar, sätter kunderna först och tar ansvar för att våra kunder får en bra upplevelse, säger Bente Sørum, marknads- och försäljningsansvarig på Ragn-Sells Norge.

– Dessutom ska vi ligga i fronten med allt som har med digitaliseringen att göra så att vi kan följa upp kunderna på kundernas premisser. Vi ska hjälpa dem att lösa deras problem, bland annat genom att optimera avfallshanteringen. Kunderna vill i allt större utsträckning kunna serva sig själva och göra saker på egen hand, säger Bente Sørum.

Har stort materialfokus

När återvunna material ska vidare in i nya processer är det extra viktigt att kunna garantera kvalitet.

– Kvalitetskraven kommer att öka väldigt mycket i framtiden när våra återvunna material ska in i nya cirkulära processer. Då kommer det vara väldigt viktigt att vi kan leverera rätt kvalitet i precis rätt tid, så som våra mottagare vill ha det, menar Camilla Sonnentheil.

- Vår nyckelroll är att samla in rätt material med rätt kvalitet, kombinera det med andra liknande material och försäkra oss om att kvaliteten är hög nog, fyller Anders Kihl i.

Innovation och samarbete viktigt

För att öka återvinningsgraden, så att material kan bli till nya produkter, och för att bidra till andra miljöbesparande åtgärder arbetar Ragn-Sells ständigt med både nya innovativa lösningar och branschöverskridande samarbeten. Exempel på det är Älskade stad och Highway to el.

– Vi tittar ständigt efter nya lösningar hos våra industrikunder och på marknaden i övrigt för att se om vi kan hitta nya användningsområden för avfallsbaserade produkter, säger Jon Lille Schulstad.

Erfarenhet en fördel

Det faktum att Ragn-Sells är en stor koncern med lång erfarenhet är en klar konkurrensfördel.

– Vi är en stor spelare och att vi har en lång tradition inom återvinningsbranschen är viktigt. Det som händer nu i transformationen till en cirkulär ekonomi är att tillverkningsindustrin vill ersätta jungfruliga råmaterial med återvunna eller förnybara material. Då behöver de också stora volymer av material, så att vara en stor leverantör är en klar konkurrensfördel, säger Anders Kihl.

– Vi har en otrolig kompetens inom Ragn-Sells, både vad gäller logistik men också genom en ofantlig materialkunskap som vi har byggt upp genom åren. Det här gör att vi kommer att kunna ta skiftet in i framtiden och fortsätta att vara en stark aktör, säger Camilla.