Ragn-Sells utökar sina digitala tjänster med sorteringsapp
Ragn-Sells utökar sina digitala tjänster med sorteringsapp

Ragn-Sells utökar sina digitala tjänster med sorteringsapp

RagnCycle, så heter Ragn-Sells sorteringsapp gör det lättare för våra kunder att sortera rätt. Sorteringsappen underlättar inte bara återvinningsarbetet utan hjälper kunderna minska sitt koldioxidutsläpp och därigenom sin miljöpåverkan.

14 jul 2020

Ragn-Sells sorteringsapp är en del av miljöföretagets digitala plattform som underlättar för kunderna i deras återvinningsarbete.  

– Det här är något som både våra kunder och medarbetare efterfrågat. Vi påbörjade arbetet med appen förra sommaren tillsammans med en av våra sommartrainees. Den har sedan realiserats tillsammans med utveckling och innovationsföretaget Nordic Station, säger Maria Kosinski, Group Portfolio Manager vid Ragn-Sells.

Finns i fyra länder

RagnCycle lanserades under 2020 på Ragn-Sells marknader i Sverige, Norge, Danmark och Estland.  

– Appen finns även på engelska i alla länder och är anpassad efter respektive lands marknad.

Introducerar cirkulär ekonomi

RagnCycle underlättar sorteringsarbetet för kunderna.  

– Den gör det lättare att göra rätt, helt enkelt. I appen får kunderna även reda på allt från hur materialet ska transporteras till vilket av FN:s globala mål man stödjer genom att sortera rätt. Appen underlättar inte bara återvinningsarbetet, kunderna minskar också sitt koldioxidutsläpp och därigenom sin miljöpåverkan. På så sätt introducerar vi tanken om en cirkulär ekonomi med bättre sorterade fraktioner och därigenom renare material som är lättare att cirkulera, säger Maria Kosinski.  

Komplement till Ragn-Sells Kundportal

– Den mest använda digitala plattformen Ragn-Sells har idag är Kundportalen. I den kan kunder beställa tömning och följa sin statistik vilket blir ett väldigt bra komplement till Appen. Vi ser fram emot att utforska synergierna mellan dessa digitala initiativ för att stötta våra kunder ännu bättre,  säger Jonatan Andersson, ansvarig digitala kanaler vid Ragn-Sells.