hero-h22.png

Ragn-Sells på H22 City Expo

Träffa Ragn-Sells, inbjudna experter och politiker på H22 City Expo den 16 juni. Vi berättar om framtidens cirkulära lösningar och vilka utmaningar vi behöver ta oss an för att de ska bli verklighet.

02 jun 2022

Den 16 juni klockan 09.00 - 12.00 kommer Ragn-Sells arrangera en halvdag om cirkulär ekonomi på H22 City Expo i Helsingborg, nere vid hamnplan. Under förmiddagen kommer vi bland annat att belysa hur nya tekniker kan minska det svenska jordbrukets importbehov av gödningsmedel, och hur skånska kommuner kan få en ledande roll i den omställningen.

De tre timmarna består av tre olika seminarier:

09.00 – ”En cirkulär frukost utan gifter”

Att återvinna näringsämnen är nyckeln till en cirkulär framtid. Men gammal lagstiftning sätter käppar i hjulen och det behövs nya samarbeten för att lyckas skapa en cirkulär livsmedelsindustri.

Vi bjuder in experter och politiker att prata om lösningarna, om den banbrytande Ash2Salt-tekniken som banar väg för cirkulära näringsämnen och hur vi kan omvända avfallsdeponier till materialbanker.

10.00 - ”Ur askan, i åkern – nya tekniken kan sätta Helsingborg på världskartan”

I vårt avloppsvatten finns fosfor och kväve, som är kritiska för jordbruket. I dag importeras fosfor från Marocko/Västsahara och Ryssland, och tillverkningen av kvävegödning är beroende av rysk fossilgas. I stället kan vi i framtiden bli en exportör av återvunnen fosfor direkt från skånska reningsverk. Den första fosforanläggningen planeras nämligen i Helsingborg!

11.00 - ”Cirkulär ekonomi minskar skulden till framtiden”

Såväl FN som EU har slagit fast att vi behöver skapa ett cirkulärt samhälle för att nå målen och inte skjuta miljö- och klimatskulden på framtiden. Ragn-Sells vill driva på för att det ska bli verklighet – genom stora satsningar på teknisk innovation och en ständig dialog med politiker och beslutsfattare.