HERO-BIOFOS.jpg
Askdeponi vid BIOFOS reningsverk i Avedøre, Danmark. Foto: BIOFOS

Cirkulärt samarbete för fosforåtervinning i Danmark

Ragn-Sells innovationsföretag EasyMining och danska BIOFOS har inlett ett gränsöverskridande, långsiktigt samarbete för fosforåtervinning från avloppsslam. Det kan komma att minska Danmarks import av den kritiska råvaran fosfor med upp till 10 procent.

20 dec 2018

BIOFOS är Danmarks största avloppsvattenföretag som renar vattnet från över en miljon invånare i Köpenhamnsområdet. EasyMining är ett innovationsföretag inom Ragn-Sells med flera globala patent för utvinning och återvinning av resurser från flygaska, avloppsvatten och gruvavfall.

I Öresundsregionen finns en framgångsrik, gränsöverskridande marknad med grundtanken att alla, i det här fallet Sverige och Danmark, delar samma resurser och samma hav. Samtidigt är samverkan avgörande för den cirkulära ekonomin, vilket det nya samarbetet mellan Ragn-Sells och BIOFOS är ett tydligt exempel på.

– Det här är ett stort och viktigt steg för fosforåtervinning i Norden. Fullt implementerad, kan den här lösningen ersätta nästan 10 procent av Danmarks nuvarande import av jungfruligt fosfat, säger Anders Kihl, affärsområdeschef New Value Chains inom Ragn-Sells.

Återvinns genom Ash2Phos-teknik

Fosfor finns på EU:s lista över 27 kritiska råmaterial och används främst som gödselmedel inom jordbruket. I nuläget importeras mer än 90 procent av den fosfor som används inom EU. EasyMining har tagit fram en teknik för att utvinna fosfor ur till exempel avloppsslam genom sin patenterade Ash2Phos-teknik. I det nya samarbetet kommer Ragn-Sells att använda askan från BIOFOS förbränning av avloppsslam och återvinna den genom EasyMinings Ash2Phos-teknik. Ragn-Sells kommer också att återvinna fosfor från BIOFOS deponier. För ändamålet planeras just nu en fosforåtervinningsanläggning i Sverige.

 - Vi har tittat på många lösningar för fosforåtervinning och tror att den teknologin som Ragn-Sells och EasyMining har är den mest effektiva vilket kommer ge den högsta återhämtningsgraden. Det ger oss möjlighet till ansvarsfull materialåtervinning av både fosfor och samtidigt järn och aluminium från våra deponier, säger Søren Heegaard, CFO vid BIOFOS.

Från vänster: Leo Larsen, Styrelseordförande BIOFOS, Søren Heegaard, CFO BIOFOS, Massimo Forti, CEO Ragn-Sells Danmark, Anders Kihl, Head of Business Area New Value Chains Ragn-Sells, Dines Thornberg, R&D BIOFOS och Jan Svärd, CEO EasyMining AB Från vänster: Leo Larsen, Styrelseordförande BIOFOS, Søren Heegaard, CFO BIOFOS, Massimo Forti, CEO Ragn-Sells Danmark, Anders Kihl, Head of Business Area New Value Chains Ragn-Sells, Dines Thornberg, R&D BIOFOS och Jan Svärd, CEO EasyMining AB

Samarbete som leder till cirkuläritet

Det nya avtalet mellan Ragn-Sells och BIOFOS är långsiktigt och innebär att båda parterna har som ambition att EasyMining med sin Ash2Phos-teknik ska återvinna fosfor ur 20 000 ton aska under en 20-årsperiod.

–   Vi är övertygade om att detta långsiktiga samarbete kommer att gynna oss båda. Det är också ett mycket bra exempel på hur samarbete leder till hållbara cirkulära lösningar, vilket i sin tur gynnar hela samhället. Vi tycker att BIOFOS är en idealisk partner på anledning av deras höga ambitioner och systematiska och holistiska tillvägagångssätt, säger Anders Kihl.

Läs pressmeddelandena: 

Ragn-Sells and BIOFOS enter partnership on phosphorus recovery in Denmark

Banebrydende samarbejde mellem BIOFOS og Ragn-Sells om genvinding af fosfor fra slamaske er et løft til den cirkulære økonomi