Ragn-Sells investerar i fler RedLockers
Frida, Moa och Sofie med en RedLocker på Ragn-Sells anläggning Häradsudden.

Ragn-Sells investerar i fler röda skåp

Ragn-Sells fortsätter samarbetet med företaget RedLocker som erbjuder fria mensskydd på arbetsplatser. Initiativet är en del i arbetet mot Ragn-Sells hållbarhetsmål för en jämlik och inkluderande arbetsplats.

30 dec 2022

I november 2021 installerades RedLockers röda skåp på eller i anslutning till toaletter i 17 av kontoren/anläggningarna i Sverige, Danmark, Norge och Estland där Ragn-Sells har verksamhet.

- Skåpen har varit så pass uppskattade att vi nu väljer att rulla ut röda skåp och boxar till alla arbetsställen inom hela koncernen där kvinnor arbetar, berättar Maya Zetterberg på HR avdelningen som samordnat utrullning och hållit i det praktiska arbetet.

RedLocker, som startades som ett UF-företag av två tjejer på gymnasiet, har under året både utvecklat den befintliga produkten och lanserat en ny. Skåpet som tidigare bara innehållit tamponger har kompletterats med bindor och en ny produkt ”minibox” har tagits fram för de lite mindre arbetsplatserna. I de nya skåpen finns också en sensor som känner av när skåpen behöver fyllas på.

- Vi fick frågan om bindor från våra kollegor redan i början så det är roligt att vi nu kan erbjuda det också, säger Maya.

Ragn-Sells medarbetare på anläggningen Häradsudden med en RedLocker

Frida Thunell är administratör på Ragn-Sells anläggning Häradsudden utanför Norrköping och en av de som utvärderat hur skåpen fungerar och används.

- Det här är ett jättebra initiativ. Ragn-Sells är bra på att se individerna och som i det här fallet lägga resurser på något så litet som betyder så mycket. Vi får också mycket beröm när vi visar upp toaletterna för nyanställda eller inhyrd person, säger Frida.

Under början av 2023 kommer ca 55 kontor och anläggningar inom Ragn-Sellskoncernen att erbjudas fria mensskydd.