hero_almedalen2022.png
Fotograf: Malin Ericsson/Region Gotland

Ragn-Sells i Almedalen 2022

Ragn-Sells är på plats under Almedalsveckan 2022 för att sprida kunskap och dela goda exempel på hur vi tillsammans kan skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi och ett mer hållbart samhälle.

09 jun 2022

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle behöver vi skapa långsiktiga förändringar och påverka utformningen av framtidens lagstiftning, såväl i Sverige som på EU-nivå. Almedalen är därför ett fantastiskt tillfälle att möta nuvarande och potentiella samarbetspartners, politiker och beslutsfattare för att diskutera förutsättningar för cirkulär förändring, säger Susanna Lind, Head of Public Affairs & Government Relations för den svenska marknaden.

Under Almedalsveckan kommer flera experter att representera Ragn-Sells i olika evenemang. Ragn-Sells kommer även själva att stå värd för ett par evenemang där ett är öppet att delta på.

5 juli | 10:00 - 10:45 |  Teaterskeppet, "Lilla matsalen"

Nya möjligheter för kraftvärmen i den cirkulära ekonomin

Dagens kraftvärmeanläggningar spelar en ny avgörande roll i den kommande cirkulära ekonomin nämligen som avgiftande enheter och resursproducenter. Vi kan redan idag se att både kraftvärmeaktörer och städer visar vilja och handlingskraft att ställa om och ställer krav på resursutvinning, det gläder oss.

Att återvinna energi ur avfall som inte går att materialåtervinna fyller en viktig roll i vårt energisystem och är idag ett klimateffektivt sätt att se till att avfallet kommer till nytta men rollen kommer ändras. Det vi idag ser som avfall är morgondagens resurser, och för att tillgängliggöra dessa resurser behöver vi använda rätt verktyg i verktygslådan för att tillgängliggöra resurserna.

Vad är det som de framåtsträvande kraftvärmeanläggningarna och städerna gör redan idag? Och hur får vi fler att agera cirkulärt och följa dessa goda exempel? Och framför allt, vad vill våra politiker?

Medverkande:
Annika Strandhäll (S), Klimat- och miljöminister
Carl-Oskar Bohlin (M), Närings- och energipolitisk talesperson
Karin Medin, VD, Söderenergi
Winand Hendriks, Avfallschef, Sigtuna vatten och renhållning
Mikael Hedström, VD, Ragn-Sells Treatment & Detox AB
Pär Larshans (moderator), Hållbarhetschef, Ragn-Sells

Länk till evenemangsbeskrivningen i Almedalsguiden