Ragn-Sells förverkligar den cirkulära ekonomin

Vi förverkligar den cirkulära ekonomin

Baksidan av den ekonomiska boom vi befinner oss i är konsumtionen, vilket gör att vi förbrukar jordens resurser i förskott. Det menar Ragn-Sells koncernchef Lars Lindén. Samtidigt ser han och resten av Ragn-Sells lösningen på den kritiska situation som råder: en övergång till en cirkulär ekonomi där material återanvänds. Som marknadsledande inom återvinningsindustrin är Ragn-Sells den möjliggörare som kan hjälpa andra branscher och samhället i stort att bli mer hållbara.

16 okt 2017

För Ragn-Sells är tanken om en cirkulär ekonomi vedertagen: att minska användandet av jungfruliga resurser och ersätta dem med återvunna.

– Den levnadsstandard vi har idag tär enormt mycket på jordens resurser. Till exempel så kommer 80 procent av den globala energin är från fossila bränslen, säger Anders Kihl, FoU chef vid Ragn-Sells.

Lösningen på den kritiska situation som råder är en övergång till en cirkulär ekonomi; och att alla länder i världen måste anpassa sig efter ett nytt sätt att hantera jordens resurser.

– I det är Ragn-Sells en möjliggörare som kan stödja andra, som industrier och samhället i stort, att komma fram till lösningar som är mer hållbara. Vårt huvudfokus är att minska användandet av jungfruliga resurser och istället ersätta dem med återvunna resurser, säger Lars Lindén.

Ragn-Sells spelar en central och viktig roll i den cirkulära ekonomin. Med en lång och gedigen historia, bra värderingar och en genomgående tanke om en bättre värld är man en viktig nyckelspelare för att ta den cirkulära ekonomin framåt. 

– Ragn-Sells är det företag som tar nästa steg för att realisera målen och det gör man genom att stödja miljön och ekonomin på samma gång. Det är intressant se utvecklingen av återvinningsbranschen som de senaste 40-50 åren har gått från en bransch som höll på med sopor till att jobba med resurser och faktiskt även skapa nya resurser, säger Graham Aid, Tekn. Dr i miljömanagement och miljöteknik.

Graham Aid, Tekn. Dr i miljömanagement och miljöteknik

Tre affärsområden

Nu tar Ragn-Sells nästa steg för att hitta de affärsmodeller som behövs för att förändra och förverkliga visionen om en cirkulär ekonomi.

– Vi har definierat tre affärsområden där vi göra skillnad för samhället: återvinning, behandling och avgiftning samt utveckling av nya värdekedjor, säger Lars Lindén.

 Inom återvinning fortsätter Ragn-Sells att positionera sig. Att samla in avfall och att återvinna och behandla det handlar numer om det värde som finns i materialen.

– Vår roll har ändrats dramatiskt de senaste 30 åren från när sopor bara samlades på hög någonstans till att avfallet är ett värdefullt material som vi handlar med på en global marknad, säger Anders Kihl.

Även behovet av att avgifta förorenade marker och hav har ökat kraftigt de senaste åren. Inom behandling och avgiftning har Ragn-Sells en viktig uppgift i att identifiera de svåra material som finns – och avgifta samhället från dem.

– Det handlar om svåra material, vilket betyder att de är svåra att återvinna på ett enkelt sätt. Det här är något vi gör redan idag; att genom behandling avgifta förorenade marker och vi ska även i framtiden bibehålla vår position på marknaden, säger Lars Lindén.

Ragn-Sells gör skillnad

Utvecklingen av nya värdekedjor är en viktig framtidsfråga: I takt med att samhället konverterar till en cirkulär ekonomi uppstår nya värdekedjor. Genom dem kommer nya flöden i samhället att identifieras och genom dem utvecklas nya affärsmodeller. De är i sin tur avgörande för att skapa en cirkulär ekonomi. De nya affärsmodellerna skapas både internt och externt tillsammans med partners och kunder.

– Det är inte bara återvinningsbranschen som närmar sig den cirkulära ekonomin utan även produktionsbranschen. Man ser avfall och sopor som resurser och faktiska material som har ett högt värde. Det Ragn-Sells gör är att faktiskt ta nästa steg för att hitta de nya affärsmodellerna och de roller vi behöver ha för att uppnå visionen – istället för att komma med tomma löften, säger Graham Aid.

Ragn-Sells expertis och kompetens är avgörande för uppgiften att leda utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

– Jag hoppas och tror att de flesta som jobbar på Ragn-Sells är stolta över att vi är med och gör skillnad inom något som är viktigt på riktigt, säger Anders Kihl.

Se filmen om hur Ragn-Sells arbetar med cirkulär ekonomi: