Oliver Danielsson är sommartrainee på Ragn-Sells

Sommartrainee undersöker PFAS i aska

Sedan flera år erbjuder Ragn-Sells ett sommartraineeprogram till ett antal universitets- och högskolestudenter. En av årets utvalda är biologistudenten Oliver Danielsson, som ska undersöka PFAS vid förbränning av avloppsslam, tillsammans med Ragn-Sells dotterbolag EasyMining.

30 jun 2023

Det åtta veckor långa programmet erbjuder en unik möjlighet att arbeta inom olika verksamhetsområden på Ragn-Sells, skapa kontakter med högre chefer och framför allt driva egna projekt.

Oliver Danielsson är en av årets sex traineer. Han gör just nu sin master i biologi på Stockholms universitet och ser fram emot möjligheten att arbeta inom miljösektorn och skaffa referenser inför framtida anställning.

– Ragn-Sells är faktiskt ett av väldigt få företag som introducerar studenter och nyutbildade på arbetsmarknaden på ett meningsfullt sätt, säger Oliver.

Oliver gör sin traineeperiod på Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining som har utvecklat och tagit patent på Ash2Phos, en teknik som återvinner fosfor från förbränt avloppsslam. Sara Stiernström är produktchef på EasyMining och Olivers handledare.

– Det känns fantastiskt att välkomna Oliver till teamet. Hans arbete är ett viktigt steg för att vi ska kunna återvinna näringsämnen på ett säkert sätt, säger Sara Stiernström.

Motverka återcirkulation av PFAS i samhället

Med hjälp av EasyMinings Ash2Phos-teknik kan man behandla aska från avloppsslam och ta fram värdefulla näringsämnen som fosfor. PFAS (per- och polyfluoralkylämnen) är kemikalier som finns i miljön, särskilt i avloppsvatten, och som dessutom är mycket svårnedbrytbara. Bland olika behandlingsmetoder skulle förbränning kunna vara den enda tekniken som kan förstöra PFAS.

Vi vet inte så mycket om vad som händer med PFAS i förbränningen av avloppsslam, särskilt skillnaderna mellan nivåerna i avloppsslam och askan. Därför är denna information viktig för Ash2Phos-processen för att förhindra återcirkulation av PFAS tillbaka till samhället.

– Under min praktik kommer jag att undersöka hur förbränningen av avloppsslam påverkar PFAS-nivåerna i den kvarvarande askan. Förhoppningsvis kommer projektet att hjälpa oss att förstå mer om PFAS och eventuellt peka på områden som behöver mer uppmärksamhet.

 

Ragn-Sells och EasyMinings sommarpraktikanter 2023 (Oliver längst fram till vänster) Ragn-Sells sommarpraktikanter 2023 (från vänster bak): Adam Gustafsson, Klara Becker, Fredrik Holm, Oliver Danielsson, Victoria Bäck, Cornelia Elmström Friberg


Om Ragn-Sells sommarpraktikprogram:

  • Praktiken pågår i 8 veckor

  • Antalet studenter varierar från år till år (i år valdes 6 studenter ut bland 125 sökande)

  • Sista praktikveckan presenterar studenterna sina projekt för ledningsgruppen på Ragn-Sells

  • Projekten omfattar olika områden, till exempel agronomi, ekonomi, ingenjörsvetenskap, IT, hållbarhetskommunikation, logistik, marknadsföring, bioteknik, mikrobiologi, HR och naturvetenskap