Spritfabriken i Eslöv. Visionsbild från LINK Arkitektur.
Den gamla spritfabriken i Eslöv ska bli nya bostäder. Ragn-Sells säkerställer att de närmare 200 000 gamla tegelstenarna tas omhand på bästa sätt.  Visionsbild från LINK Arkitektur.

Nya Spritfabriken i Eslöv byggs av återbrukade tegelstenar

Miljöföretaget Ragn-Sells är en av aktörerna i ett pågående om- och nyproduktionsprojekt i Eslöv, där de bidrar till att säkerställa att närmare 200 000 gamla tegelstenar tas omhand och återbrukas i projektet.

21 aug 2023

I Eslöv pågår just nu ett nyproduktionsprojekt där NCC i samverkan med Eslövs Bostads AB (Ebo) bygger bostäder och kontor i den gamla spritfabriken i Eslöv. Projektet omfattar ny- och ombyggnad av totalt sju huskroppar. Ragn-Sells roll i projektet är - utöver att hantera bygg- och rivningsavfall - att säkerställa att de närmare 200 000 gamla tegelstenarna tas om hand på bästa sätt.

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. I detta projekt är tegelstenarna i så bra skick att de kan återbrukas, säger Carl Andersson, regionchef på Ragn-Sells.

Carl M Andersson, regionchef på Ragn-Sells
Carl Andersson, regionchef på Ragn-Sells.

Tegelstenarna transporteras till Brukspecialisten där de behandlas innan de går tillbaka till projektet för att återbrukas i uppbyggnaden av den omvandlade spritfabriken. Enligt FN står idag hälften av världens klimatutsläpp från vårt sätt att hela tiden utvinna och producera nya råvaror. Genom att återanvända så mycket befintligt material som möjligt bidrar projektet till att minska behovet av jungfruliga råvaror och främjar en hållbar utveckling.

- Byggsektorn genererar exempelvis mer än 14 miljoner ton avfall varje år enligt Naturvårdsverket. Idag återvinns bara hälften av allt icke-farligt bygg- och rivningsavfall i Sverige. Här finns mycket stor potential att se till att fler råvaror cirkuleras och ersätter jungfruliga material – och därmed minska utsläppen, tillägger Carl.

Spritfabriken i Eslöv har genomgått flera förvandlingar sedan den grundades år 1904. Byggnaden har tidigare använts som mjölkpulverfabrik, byggnadsvårdsbutik, svartklubb, direktörsbostad och filmstudio. Sedan 1910 har den benämnts som Spritfabriken och nu står den inför ännu en transformation till hyresrätter och kontor.

yproduktionsprojekt där NCC i samverkan med Eslövs Bostads AB (Ebo) bygger bostäder och kontor i den gamla spritfabriken i Eslöv
Spritfabriken under omvandling. Foto: Hans Dahlgren

Mer nyfiken?

Se filmerna nedan som projektet tagit fram för att lära dig mer. Du kan även läsa mer på projektets hemsida.