Erik Gustafsson är avdelningschef på Ragn-Sells Häradsudden.
Erik Gustafsson är avdelningschef på Ragn-Sells Häradsudden

Nya arbetssätt och utökat säkerhetstänk under Corona

Digitalt arbete hemifrån, ”walk and talk”-möten utomhus och andningsmasker med filter som håller smittan borta är exempel på hur Ragn-Sells anpassat sina verksamheter under coronapandemin. Åtgärderna har gett effekt i form av betydligt lägre sjukfrånvaro inom företaget än beräknat.

10 jul 2020

Precis som många andra företag har Ragn-Sells fått ställa om sina verksamheter och anpassa dem efter rådande situation med covid-19. Tidigt under pandemin genomfördes riskanalyser och handlingsplaner för miljöföretagets anställda.  

– Alla tjänstemän har jobbat hemifrån med hjälp av våra digitala plattformar. Vi har inte tagit emot besök från externa på våra anläggningar och vi har minskat resandet. Det har helt enkelt handlat om att hitta nya sätt att göra saker på, säger Caroline Hübinette, HR-ansvarig vid Ragn-Sells.  

Fyller viktig samhällsfunktion 

För vissa yrkeskategorier inom Ragn-Sells, däribland miljöarbetarna, har coronapandemin inte burit några förändringar i arbetssättet.  

– Flera av våra yrkeskategorier fyller en viktig samhällsfunktion och samhället är beroende av att de kan utföra sina arbeten. För dem har vardagen flutit på som vanligt men vi har så klart vidtagit extra säkerhetsåtgärder i form av skyddsutrustning för att minimera riskerna att de utsätts för smitta, säger Caroline Hübinette 

För Susanne Persson, Sektionschef inom vatten och avlopp i mellansverige har coronapandemin inneburit ett utökat säkerhetstänk.  

– Våra medarbetare rör sig i samhället och besöker lägenheter, industrier och verkstäder och vår prioritet har varit att skydda dem. Därför har vi investerat i andningsmasker med ett filter som håller smittan borta, säger hon.  

Caroline Hübinette, HR-chef på Ragn-Sells Caroline Hübinette är HR-chef på Ragn-Sells.

Har fysiska möten utomhus 

På Ragn-Sells kretsloppsanläggning Häradsudden, utanför Norrköping, har man hittat nya sätt att ha fysiska möten – utomhus.  

– Det började egentligen med att vi skulle rekrytera och genomföra anställningsintervjuer. Vi hade ett första möte med rekryterna digitalt och bjöd sedan in tre av dem till anläggningen där vi träffades utomhus och höll social distans. Vi gick runt på anläggningen och på så sätt fick rekryterna träffa de som arbetar på fältet och se hur vi arbetar. Det är de bästa anställningsintervjuerna vi någonsin haft och vi kommer att fortsätta genomföra dem på det här sättet, säger Erik Gustafsson, avdelningschef vid Häradsudden.  

Man har även köpt in utemöbler till anläggningens kursgård för att kunna ha möten med externa parter utomhus.  

– Eftersom vi varit stenhårda med att inte ta emot några externa besökare inomhus har vi anammat det här med ”walk and talk”-möten där vi går runt på anläggningen och för diskussioner om till exempel inköp. Det är bra att vara ute i verkligheten istället för på ett kontor. Dessutom är det skönt att promenera, säger Erik Gustafsson.  

Åtgärder som gett effekt 

Omställningen av arbetssätt i samband med covid-19 har emellertid också varit utmanande 

– Att inte träffa få träffa sina kollegor upplever många som tråkigt, socialt sett. Det är också en utmaning att få till en bra mötesstruktur digitalt. Och i vissa relationsbyggande dialoger kan inget ersätta det personliga mötet, säger Caroline Hübinette.  

Ragn-Sells insatser i samband med covid-19 har gett resultat i form av betydligt lägre sjuktal än vad man initialt kalkylerade med.  

– Att de åtgärder vi vidtagit har gett effekt känns så klart jättebra. Det finns också en hel del bra saker som kommit ur den här pandemin. Ett minskat resande är ett exempel. Det frigör mer tid för våra medarbetare och innebär också att vi minskat vårt CO2-utsläpp.