Gips_avfall.jpg

Ny tjänst ökar gipsåtervinning

Naturvårdsverket kräver sedan augusti 2020 utsortering av bygg- och rivningsavfall, bland annat gips. Ragn-Sells erbjuder en ny smart lösning för ökad gipsåtervinning. Tjänsten Återvinningsrätt möjliggör återvinning av gipsavfall för kunder i hela Sverige trots långa avstånd till fabriken som återvinner materialet.

18 feb 2021

- Genom att återvinna sitt gips, eller köpa tjänsten gips med återvinningsrätt, är du som kund med och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Ökad materialåtervinning leder till att färre nya råvaror behöver brytas, vilket i sin tur leder till att utsläppen från gruvindustrin minskar, säger Linnéa Sellberg, Affärsprojektledare på Ragn-Sells.

Sedan år 2018 samarbetar Ragn-Sells med Gyproc och Gyro Gipsåtervinning i Bålsta för att öka andelen gips som går till materialåtervinning. Genom detta partnerskap kan Ragn-Sells nu erbjuda fler kunder en cirkulär hantering av gips där gammalt gips blir till nytt. Erbjudandet består av två olika lösningar;

  • Gips till materialvinning är den lösning där ditt faktiska gipsavfall återvinns.
  • Gips med återvinningsrätt där ditt faktiska gipsavfall hanteras lokalt och motsvarande volym levereras till materialåtervinning från en annan kund närmare Bålsta.
ragn-sells_gips_i2_01.jpg

Vilken lösning ska du välja?

Ragn-Sells säljare hjälper dig i valet genom att ta fram unika utsläppsdata för varje specifikt ärende.

Om ni vill att vi återvinner ert faktiska avfall, och om ni vill nyttja materialåtervinningen för poäng i Svanen​ – välj Gips till materialåtervinning​.

Om avfallet uppkommer långt ifrån Bålsta och ni prioriterar att minimera transporter och CO2-utsläpp – välj Gips med Återvinningsrätt.

Så går det till

Gipsavfallet skickas till Bålsta, nordväst om Stockholm, där det först krossas vid Gyro Gipsåtervinnings anläggning innan det går in i produktionen på Gyproc och blir till nytt gips.