Nina Hovberg, sektionschef på Ragn-Sells

”Stora möjligheter till karriär inom Ragn-Sells”

Från kemist till sektionschef för Farligt Avfall. Nina Hovberg är en av många som gjort karriär inom Ragn-Sells. – Jag har fått otroligt bra stöttning och möjlighet att växa in i min roll, säger hon.

05 okt 2018

Nina Hovberg började arbeta som kemist vid Ragn-Sells 2011. Sedan 2012 är hon stationerad på Sveriges största kretsloppsanläggning Högbytorp utanför Stockholm.

– Jag är kemist från början och har pluggat kemiteknik med inriktning miljöskyddsteknik. Mitt mål har alltid varit att jobba med miljö och när jobbet som kemist på Ragn-Sells dök upp kändes det helt rätt. Just avfallsbranschen är inget man pluggar till och därför var det jättespännande när det här erbjudandet dök upp.

Sedan 2014 är Nina sektionschef för Farligt Avfall på Högbytorp och ansvarar för att de farliga ämnen som kommer in till anläggningen tas omhand på rätt sätt.

– Vi hanterar alla typer av farligt avfall, utom kärntekniskt avfall.

Det är mycket styckegods med kemikalier och tanktransporter med lösningsmedel och glykol men det kan också vara explosiver och gaser. Det är farligt avfall som samlas in på återvinningscentraler, från industrier, från läkemedelsföretag och så vidare.

I Nina och hennes kollegors jobb är säkerheten ständigt i fokus.

– Säkerhetsbiten är en otroligt stor del av arbetet och något vi jobbar aktivt med varje dag.

Kemisterna gör ett jättejobb med att klassa det farliga avfallet vi får in, så att vi kan hantera det på säkrast möjliga sätt. Men egentligen börjar säkerhetsarbetet redan ute hos kunderna och där kan vi verka rådgivande.

I verksamheten ansvarar Nina för sin sektion och är en del av den dagliga produktionen på avfallsanläggningen Högbytorp.

Hon har också mycket kontakt med kunder och företagets säljare.

– Det bästa med mitt jobb är att det är så varierande och fartfyllt. På Ragn-Sells finns det stora möjligheter att göra karriär och det öppnas hela tiden nya dörrar. Jag har fått otroligt bra stöttning och möjlighet att växa in i min roll.

Nina har medverkat i Ragn-Sellsakademiens program Step up, som erbjuds ledare och nyckelpersoner inom företaget.

– Det har jag verkligen haft god nytta av, både i jobbet och privat. Det är lite som en livsresa, som man kommer att ha med sig i vad man än gör, säger Nina.