mentorprogrammet.jpg
Adepter och mentorer under avslutningen av mentorprogrammet hösten 2022.

”Programmet har gett mig en unik möjlighet att utvecklas”

På Ragn-Sells har man sedan 2019 arbetat strukturerat med mentorsprogram. Programmet pågår under ett år och är indelat i enskilda möten mellan adept och mentor men också i gemensamma träffar för samtliga deltagande mentorpar.

17 feb 2023

Ragn-Sells mentorsprogram startades med syfte att skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas i en omvärld med en allt snabbare förändringstakt och där lärande genom erfarenheter får en allt större betydelse.

- Genom samarbete, både inom den egna verksamheten och utanför, hjälper vi varandra att utvecklas och bli bättre. Först då kan vi tillsammans nå gemensamma mål. Därför kände vi att det är viktigt att skapa rätt förutsättningar för erfarenhetsutbyte, säger Kristina Eklund Nielsen, chef för Ragn-Sells Akademin och ansvarig för mentorprogrammet.

Kristina Eklund Nielsen, chef för Ragn-Sells Akademin och ansvarig för mentorprogrammet
Kristina Eklund Nielsen.

Adeptens behov styr vid matchning

Innan uppstart av ett mentorprogram skickas en enkät ut där adepten får beskriva vad hen önskar få ut av programmet. En liknande enkät skickas ut till de tilltänka mentorerna med fokus på hur hen kan bidra som mentor. Matchningen sker sedan med utgångspunkt från adeptens behov.

- Vi försöker att få till en så bra matchning som möjligt utifrån adeptens önskemål och det som mentorn kan bidra med och hittills har det varit väldigt lyckat, säger Kristina Eklund Nielsen.

Genom åren har ett 60-tal mentorpar genomgått programmet. En av dem är Axel Rydholm som jobbar som säljare och deltog som adept 2021/2022.

- Året med mentorprogrammet har gett mig en unik möjlighet att utvecklas både som person och i min yrkesroll. Det är ett program fyllt av både skratt och allvar som inneburit att jag kunnat ta tillvara nya synsätt och nätverkande. Jag fick också någon att bolla mina funderingar med - stora som små, berättar Axel.

Peter Dahlberg, regionchef inom Ragn-Sells
Peter Dahlberg, regionchef inom Ragn-Sells och mentor under programmet 2021/2022.

Peter Dahlberg, regionchef inom Ragn-Sells är en av de som tagit chansen att delta som mentor i programmet, något han också uppmanar fler att göra.

- Att vara mentor har gett mig sådana möjligheter och det gav mig mer än vad jag förväntade mig. Jag har fått stanna upp för att fundera kring och utvärdera många intressanta frågor tillsammans med min adept, säger Peter.

Mentorprogrammet finns idag etablerat i Ragn-Sells svenska verksamhet men kommer under 2023 även att utvecklas och anpassas för att fungera som ett koncerngemensamt mentorsprogram.