Helhetslösning hjälper verkstadsjätten med hantering av farligt avfall.
Helhetslösning hjälper verkstadsjätten med hantering av farligt avfall.

Ragn-Sells återvinner Mekonomens spillolja

Som ISO-certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö ställer Mekonomen stora krav på sin återvinningspartner. Därför har bildels- och verkstadsföretaget valt Ragn-Sells som sedan i somras hanterar och återvinner allt farligt avfall från Mekonomens olika verksamheter. Framförallt handlar det om stora volymer spillolja som regenereras och återinförs i systemet igen.

20 feb 2018

Ragn-Sells, Sveriges ledande miljöföretag, och Mekonomen, Nordens ledande bildels- och verkstadskedja, intensifierade sitt samarbete i somras.

- Vi har ett avtal med Ragn-Sells som innebär att våra samarbetspartner inom Mekonomen Bilverkstad, Meko Partner och Speedy beställer hämtning av spillolja, oljefilter, miljöskåp samt i många fall även besiktning och tömning av oljeavskiljare, säger Madeleine Westerling, Kedjechef Mekonomen Bilverkstad.

En stor del av avtalet är insamling, behandling och regenerering av spillolja.

- Det handlar om stora volymer, uppemot 3000 ton om året, som vi samlar in över hela Sverige. Vi hämtar spilloljan på Mekonomens bilverkstäder och efter att vi behandlat den skickas den till Tyskland där den regenereras. Därefter återinförs den i systemet igen och blir en del av det cirkulära flödet, säger Björn Nordén, ansvarig för Mekonomenavtalet vid Ragn-Sells.

Ragn-Sells och Mekonomen

Jari Ylönen på Ragn-Sells hämtar spillolja på Mekonomens verkstad i Täby.

Erbjuder rikstäckande service
Det faktum att Ragn-Sells kan erbjuda en helhetslösning är viktig för Mekonomen.

- Ragn-Sells kan erbjuda oss en rikstäckande service som även innefattar en helhetslösning för allt farligt avfall som våra verkstäder behöver; allt från hämtning till hantering och dokumentation. Att Ragn-Sells dessutom återvinner all spillolja är helt i linje med Mekonomens miljöpolicy. Som ISO-certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö kräver vi en samarbetspartner som har ordning och reda. Det visar Ragn-Sells genom att vara ackrediterade av Swedac, säger Madeleine Westerling.

Förutom spillolja så hanterar även Ragn-Sells Mekonomens oljefilter och mobila miljöstationer för farligt avfall, även kallade Farligt enkelt.

- Verkstadsbranschen kräver en stor andel miljöfarliga produkter och vätskor och vi ser det som en självklarhet att återvinna allt som går. Det som inte kan återvinnas ska tas om hand på ett sätt som minimerar miljöpåverkan, säger Madeleine Westerling.