S76A9358_0.jpg

Mångfald och inkludering, en tillgång

Ragn-Sells anser att det är mycket viktigt att ha en diversifierad arbetsstyrka och en kultur som är öppen för alla. Vi verkar i en bransch som av tradition är mansdominerad vilket innebär att det kan vara en utmaning, och därmed än mer nödvändigt att sträva efter.

26 apr 2022

Mångfald och inkludering är en förutsättning för att Ragn-Sells ska nå sin långsiktiga strategi. Företaget strävar efter att ha en diversifierad arbetsstyrka – och en jämn könsfördelning – på alla nivåer och i alla befattningar. Det bygger på att man har en kultur som är öppen för alla.

Dessa prioriterade mål arbetar alla olika avdelningar och dotterföretag inom Ragn-Sellskoncernen aktivt för att uppnå.

Värdet av mångfald och inkludering

Enligt Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox i Sverige, är den största vinsten med mångfald att den tillför olika perspektiv.

- Jag tycker att diskussionerna och därmed de beslut vi fattar blir bättre, säger han.

Caroline Hübenette, som är personalchef på Ragn-Sells Treatment & Detox, anser att mångfald och inkludering även är avgörande faktorer när det gäller att locka till sig rätt människor som kan bidra till verksamheten genom ökad produktivitet och bättre förståelse för kunderna.

- Vi har inte råd att utesluta människor för att vi inte har en kultur som kännetecknas av mångfald och inkludering, tillägger hon.

Ragn-Sells verkar dock i en bransch som av tradition är mansdominerad. Det kan göra det svårt att nå andra sökande och få dem att stanna kvar när de har anställts.  

- Det räcker inte att attrahera kvinnor i rekryteringsprocessen om de sedan kommer in i en kultur där de inte kan bidra, säger Hübenette.

Caroline och Mikael_824x350.jpg

Caroline Hübenette, personalchef och Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox i Sverige.

Att klara mansdominansens utmaningar

För att klara dessa utmaningar har Ragn-Sells anpassat sin rekryteringsprocess och strävar efter att skapa arbetsplatser som är öppna för alla. En viktig åtgärd är att se till att ha en jämn könsfördelning hos kandidater till chefsbefattningar.

- Vi har satt som mål att om vi har två slutliga kandidater till ett chefsjobb ska minst en av dem vara kvinna, säger Hedström.

Detta nytänkande förutsätter rekryteringsstrategier som är utformade för att nå och locka en ny målgrupp. Det innebär att vi behöver använda mer riktade rekryteringskanaler och se över innehållet i processen.

- Vi utgår från kandidaternas upplevelse, säger Hübenette. Vi är noga med att använda rätt formuleringar och bilder som beskriver Ragn-Sells som arbetsgivare. 

Slutligen strävar företaget efter att leva upp till den bild som det ger kandidaterna. Alla nyanställda måste genomgå utbildning om Ragn-Sells uppförandekod, i vilken kraven på en inkluderande arbetsplats fastställs. Och varje år arrangeras arbetsseminarier där de anställda diskuterar företagets kultur, dess betydelse och dess framtid.

- Vi gör detta parallellt med att genomföra rekryteringsstrategierna eftersom det är viktigt för oss att nya medarbetare möter den arbetsplats som beskrivits under rekryteringsprocessen. Det måste finnas en röd tråd, säger Hübenette. 

Snöbollen är i rullning

Ansträngningarna har krönts av vissa framgångar, men Hedström är medveten om att det återstår mer att göra. Han konstaterar att ledningsgruppen inom hans affärsområde nästan har en 50/50-fördelning mellan män och kvinnor.

Det har också skett en del förändringar i könsfördelningen på de traditionellt sett mansdominerade områdena.

- Nu har vi kvinnliga maskinoperatörer, det hade vi inte tidigare, säger Hedström. Jag tror att det är där den stora förändringen måste till i framtiden.

- Det tar tid, säger Hübenette, och förklarar att det krävs ett kontinuerligt arbete som måste fortsätta.

Till en början kan det vara svårt att göra framsteg i fråga om mångfald och inkludering, men framsteg föder framsteg och ger hela processen mer drivkraft. 

- Jag tycker att vårt mångfaldsarbete är som en snöboll som för varje steg vi tar växer så att vi blir ett företag med en mer diversifierad arbetsstyrka.