Magnus Blad är affärsansvarig för Ragn-Sells Agro i södra Sverige
Magnus Blad är affärsansvarig för Ragn-Sells Agro i södra Sverige

"Vi ligger i framkant när det gäller miljöarbete"

I sin roll som Affärsansvarig för Ragn-Sells Agro träffar Magnus Blad både uppströms- och nedströmskunder i arbetet med att återvinna och cirkulera växtnäring i form av avloppsslam. ”Ragn-Sells tar hand om det fosforrika avloppsslammet, återinför det till jordbruket och skapar därigenom cirkularitet”, säger Magnus.

29 okt 2019

Magnus Blad har en bakgrund inom jordbrukssektorn och är sedan 2007 Affärsansvarig för Ragn-Sells Agro i södra Sverige.

– Agro samlar in organiskt avfall, i huvudsak avloppsslam från reningsverk men också komposter och jordar. Vi mellanlagrar det, dokumenterar och avsätter. Huvuduppgiften är att återvinna och cirkulera växtnäring.

Med i hela processen

Lagringsprocessen är en form av behandling där avfallet efterhygieniseras för att bland annat bli av med salmonellabakterier, innan det avsätts som gödsel till jordbrukssektorn.

– Jag arbetar mycket med offentliga upphandlingar och att hitta avsättning för avloppsslammet. Det är väldigt omväxlande och jag får verkligen vara med i hela processen, från ax till limpa. Ragn-Sells Agro arbetar på ett unikt sätt med hela kedjan och är länken mellan de olika aktörerna.

Rikt på fosfor

I sin roll som affärsansvarig har Magnus kontakt med både uppströms- och nedströmskunder. Nedströmskunderna är i första hand lantbrukare som använder avfallet som gödningsmedel.

– Intresset ökar hela tiden och det är inte svårt att hitta avsättning. Avloppsslammet är väldigt rikt på fosfor, vilket är en ändlig resurs precis som olja, kol och malm och som bryts i gruvor, som vi måste bli bättre på att återvinna. Reningsverkens huvuduppgift är att ta bort fosforn så att den inte går ut till sjöar och hav. Ragn-Sells, i sin tur, tar hand om det fosforrika avloppsslammet, återinför det till jordbruket och skapar därigenom cirkularitet. Det är ett energisnålt och resurseffektivt sätt att återinföra växtnäring jämfört med att tillverka mineralgödsel.

Ligger i framkant

Det faktum att Ragn-Sells ständigt kommer med nya, cirkulära lösningar är en av anledningarna till att Magnus upplever sitt arbete som stimulerande.

–  Jag trivs väldigt bra och det är ett positivt arbetsklimat där vi ligger i framkant när det gäller miljöarbete. Det som är så spännande och kul med återvinningsbranschen är att den fortfarande är rätt så ny och det finns så mycket kvar att göra. Bara på den korta tid jag har arbetat har vi tagit många steg framåt och det känns bra att kunna vara med och påverka inom en framtidsbransch.