Lisa Wigh, agronom och affärsutvecklare med fokus på resursåterföring ur avloppsslam.
Lisa Wigh, agronom och affärsutvecklare med fokus på resursåterföring ur avloppsslam.

Lisa tar plats i expertråd om avloppsslam

Nyligen sammankallade regeringen sitt nya expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam. En av experterna i rådet är Ragn-Sells Lisa Wigh, agronom och affärsutvecklare med fokus på resursåterföring ur avloppsslam.

08 nov 2018

Lisa Wigh har arbetat på Ragn-Sells i sex år.

– Innan jag tillträdde som affärsutvecklare arbetade jag som avdelningschef för Agro. Jag är utbildad agronom och jag började på Ragn-Sells efter fyra år inom lantbrukssektorn.

På Ragn-Sells lockade resursåterföring till åkermark och möjligheten att få jobba för ett företag med framtida innovationer inom sektorn.

– Vi är väldigt drivande inom det här området och hänger inte bara på andra – utan vi är ledande. Ragn-Sells är den aktör i Sverige idag som återför mest resurser från avloppsslam till åkermark, säger Lisa Wigh. 

Resursåterföring ur avloppsslam, där man bland annat hittar ett cirkulärt flöde för fosfor, är sedan många år ett prioriterat område för Ragn-Sells. När regeringen nyligen presenterade sitt nya expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam var Lisa Wigh en av experterna, representant för Återvinningsindustrierna. 

– Ingen är gladare än jag över att få vara med i det här rådet; att få arbeta med ett lagförslag om det jag faktiskt håller på med. Ofta känns det som att man inte kan påverka men nu får jag en möjlighet att påverka på riktigt. Det är väldigt spännande.

Enligt Lisa finns det ultimata flödet för resursåterföring från avloppsslam inom lantbrukssektorn.

– Det tydligaste idag är att resurserna från avloppsslam bör återföras till åkermark; som det sedan odlas på, blir en gröda vi äter och som så småningom övergår till att bli avloppsslam igen. På så sätt har vi ett cirkulärt flöde. Att få sitta med i den här expertgruppen känns väldigt givande eftersom vi där har möjlighet att ta fram effektiva systemlösningar för samhället, säger Lisa Wigh.