Lars Tolgén, sekreterare i Ragn-Sells Stiftelse
Lars Tolgén, sekreterare i Ragn-Sells Stiftelse

Vatten i fokus på Ragn-Sells årliga framtidsdag

”Vatten som resurs i en cirkulär ekonomi” är temat när Ragn-Sells bjuder in till den trettonde upplagan av Framtidsdagen den 25 maj. Under dagen presenteras nya forskningsrön och kunskaper från vitt skilda föredragshållare. "Inom Ragn-Sells kämpar vi mycket med vattenfrågor. Därför känns årets tema väldigt relevant", säger Lars Tolgén, sekreterare Ragnar Sellbergs Stiftelse, som arrangerar Framtidsdagen.

17 apr 2018

Framtidsdagen initierades av Lars Tolgén, sekreterare i Ragnar Sellbergs Stiftelse, för 13 år sedan.

- När jag tog över sekreterarskapet gick vi tillbaka och tittade i statuten för stiftelsen. Vi fann ett dokument, som Ragnar Sellberg själv skrivit, där han bland annat skrev att stiftelsen ska bidra till kunskapsspridning. Och hur gör man då det bättre än att samla människor och prata om det vi kommer fram till i forskningen kring avfallsfrågor, säger Lars Tolgén.

Ragnar Sellbergs Stiftelse främjar forskning, utveckling och spridning av kunskaper inom avfallsområdet. Under Framtidsdagens första år var det årets stipendiater som presenterade sina rön och vilka slutsatser man dragit av forskningen.

- Framtidsdagen växte i samband med att Ragn-Sells AB beslutade sig för att ha en kunddag och vi slog då ihop dagarna för att både täcka behovet av att kommunicera ut alla de nya rön som kommit fram, lyfta fram forskare och samtidigt öppna upp en dialog med våra kunder för att de ska få insikten om vad vi jobbar med.

Mycket vatten i avfall
Intresset för Framtidsdagen, som äger rum på Sätra gård utanför Stockholm, har under åren ökat markant. De 90-talet platser som lokalen rymmer blir snabbt fulla och sedan några år tillbaka sänder man dagen på webben för att fler ska få ta del av kunskapsspridningen.

När 2018 års framtidsdag arrangeras den 25 maj är vatten i fokus och framförallt vatten som resurs i en cirkulär ekonomi.

- Inom Ragn-Sells arbetar vi mycket med vattenfrågor. Det avfall som kommer in i vår verksamhet är till stor del förorenade av vatten. När vattnet tas bort från materialen uppstår ett problem i hur vi ska hantera det. Därför känns årets tema väldigt relevant.

Vill förmedla nya kunskaper
Årets föredragshållare pratar om vatten på vitt skilda sätt; allt från Jens Berggren, chef för kommunikations- och utrikesfrågor vid SIWI, som på temat ”The Shape of Water” pratar om vattnets övergripande roll och beskaffenhet, till Susanna Kummel, konsult Kummel Consulting AB, som berättar om hur hundnosen kan användas i utredningsskedet och vid efterkontroll av saneringsprojekt i föredraget ”Sök med hund på miljöföroreningar”.

- Det ska också bli väldigt intressant att lyssna på Fredrik Wikström från Karlstad Universitet som berättar om hur mycket vatten det går åt till livsmedelsproduktion och framförallt hur vi kan minska matsvinnet och hantera kasserad mat. Det borde alla lyssna på.

- Förhoppningen med dagen är att deltagarna får nya kunskaper. Vi hoppas att de går därifrån med ett annat perspektiv och känslan av att man fått nya kunskapspusselbitar.

Minns avfallsfilosof
Under åren har Lars Tolgén agerat moderator under framtidsdagarna, ett uppdrag som nu går vidare till Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans. Under åren har Lars tagit del av många nya forskningsrön inom avfallsområdet och avfall har utvecklats till att inte längre betraktas som avfall, utan som viktiga material i ett cirkulärt flöde.

- Av tidigare föreläsare minns jag framförallt den avfallsfilosof som vi hade för några år sedan. Det var riktigt coolt och det han sa var precis de tankar som många tänker.

I framtiden hoppas Lars att Framtidsdagen fortsätter att utvecklas.

- Vi har till exempel diskuterat en annan lokal, så att fler kan vara med. Jag skulle också vilja att det blir en utställningsyta där vi kan demonstrera de nya kunskaperna, kanske i form av en pilotanläggning.

 

Välkommen till Framtidsdagen